Specialrådgivningen for VISO, IKH, tilbyder udredning og specialrådgivning vedr. førskole børn med svære kommunikative, udviklingsmæssige, motoriske, sociale vanskeligheder og sjældne diagnoser.

Til forskel fra mange andre VISO-leverandører kan du henvende dig direkte til os med en sag, da vi selv visiterer vores sager. Specialrådgivningen for VISO, IKH, er et omkostningsfrit tilbud til alle landets kommuner. Vi er VISO-leverandør, dvs. at udredning og rådgivning gennemføres i alle landets kommuner og er finansieret af VISO, Socialstyrelsen.

Du kan henvise et barn direkte ved at udfylde vores henvendelsesskema. Når vi modtager skemaet vil du høre fra os i løbet af 7 hverdage. Vi modtager henvisninger fra PPR og myndighedssagsbehandlere.

Forældre og ansatte i barnets dagtilbud kan også benytte vores henvendelsesskema. Vi kan dog kun igangsætte udredning og specialrådgivning i samarbejde med kommunen. 

Har du brug for at afklare spørgsmål omkring et barn med komplekse vanskeligheder, er du velkommen til at kontakte vores telefonrådgivning, hvor erfarne fagpersoner tilbyder dig sparring på usikkerheder vedr. børn med komplekse vanskeligheder og besvarer generelle faglige spørgsmål. Se telefonnumre og åbningstider i højre side.

Har du brug for yderligere informationer om vores tilbud kan du også kontakte sekretær telefonisk på: 3070 3233 på hverdage mellem kl. 8.30 og 12.30.

Hvem er Specialrådgivningen for VISO?

Vi tilbyder udredning og rådgivning på specialområdet for førskolebørn med komplekse vanskeligheder.

  • Vi har  specialviden og kompetencer indenfor kommunikations-, rehabiliterings- og handicapområdet
  • Vi har specialiseret viden om børn med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom
  • Vi har særlig viden om børn med sjældne diagnoser

Vi gennemfører udredninger og rådgivninger lokalt i alle landets kommuner
Vores specialiserede medarbejdergruppe består af dedikerede logopæder, audiologopæder, speciallærere, ergo- og fysioterapeuter, (neuro-)psykologer, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, inklusionsvejleder, sundhedsplejersker og lægekonsulenter. Alle med mange års erfaring indenfor det specialiserede område.

Vi kan derfor sammensætte det helt rette tværfaglige team til den enkelte problemstilling.