Specialrådgivningen for VISO, IKH, tilbyder udredning og specialrådgivning vedr. førskole børn med svære kommunikative, udviklingsmæssige, motoriske, sociale vanskeligheder og sjældne diagnoser.

Til forskel fra mange andre VISO-leverandører kan du henvende dig direkte til os med en sag, da vi selv visiterer vores sager. Specialrådgivningen for VISO, IKH, er et omkostningsfrit tilbud til alle landets kommuner. Vi er VISO-leverandør, dvs. at vores ydelser gennemføres i alle landets kommuner og er finansieret af VISO.  

Udredningsforløbet og den efterfølgende rådgivning finder sted i barnets hjemkommune, i hjemmet og barnets dagtilbud. Enkelte tests gennemføres på vores kontorer.

Du kan henvise et barn direkte ved at udfylde vores henvendelsesskema. Når vi modtager skemaet vil du høre fra os i løbet af 7 hverdage. Vi modtager henvisninger fra PPR og myndighedssagsbehandlere.

Er du forældre til eller arbejder du i et dagtilbud med et barn, som du gerne vil have henvist til udredning og specialrådgivning hos os? Du kan med fordel kontakte enten PPR eller sagsbehandler i barnets hjemkommune med henblik på et samarbejde om henvendelsen til os. 

Har du brug for at afklare spørgsmål omkring et barn med komplekse vanskeligheder, er du velkommen til at kontakte vores telefonrådgivning. Erfarne fagpersoner kan give dig sparring på usikkerheder omkring et barn og besvare generelle faglige spørgsmål. Se telefonnumre og åbningstider i højre side.

Har du brug for yderligere informationer om vores tilbud kan du også kontakte en sekretær telefonisk på: 3070 3233 på hverdage mellem kl. 8.30 og 12.30.

Hvem er Specialrådgivningen for VISO?

Vi tilbyder udredning og rådgivning på specialområdet for førskolebørn med komplekse vanskeligheder, og er VISO-leverandør:

  • Vi gennemfører udredninger og rådgivninger i alle landets kommuner
  • Vi har specialiseret viden om børn med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom
  • Vi har særlig viden om børn med sjældne diagnoser
  • Vi har en lang række dedikerede og specialiserede medarbejdere på flere fagområder
  • Vi har specialviden og kompetencer indenfor kommunikations-, rehabiliterings- og handicapområdet

Vores medarbejdergruppe består af logopæder, audiologopæder, speciallærere, ergo- og fysioterapeuter, (neuro-)psykologer, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, inklusionsvejleder, sundhedsplejersker og lægekonsulenter. Vi kan derfor sammensætte det helt rette tværfaglige team til den enkelte problemstilling.