Specialrådgivningen for VISO, IKH, tilbyder udredning og rådgivning vedr. førskolebørn med svære kommunikative, udviklingsmæssige, motoriske, sociale vanskeligheder og sjældne diagnoser.

Specialrådgivningen for VISO, IKH, er VISO-leverandør, dvs. at udredning og rådgivning gennemføres lokalt i alle landets kommuner, og at ydelserne er fuldfinansieret af VISO, Socialstyrelsen. Til forskel fra mange andre VISO-leverandører kan du henvise et barn direkte til vores visitationsteam.

Sådan henviser du et barn

Du kan henvise et barn ved at udfylde vores henvendelsesskema. Når vi har modtaget henvendelsesskemaet fra dig, vil du blive kontaktet hurtigst muligt af en fagperson fra Specialrådgivningen for VISO, IKH.

Vi modtager henvisninger fra PPR og myndighedssagsbehandlere. Vi kan igangsætte udredning og specialrådgivning i samarbejde med kommunens PPR eller sagsbehandler.

Vejledning til at udfylde henvendelsesskemaet

Udredning og rådgivning gennemføres i barnets miljø

Vi møder jer i barnets kommune, dvs. i hjemmet, dagtilbud og kommunale lokaler efter aftale med henvender. Vi anvender også videomøder i forløbene, men kun efter forudgående aftale med jer.  

Er du i tvivl om henvisning af et barn til os?

Har du brug for at afklare spørgsmål omkring et barn med komplekse vanskeligheder, er du velkommen til at kontakte vores telefonrådgivning. Erfarne specialister besvarer faglige spørgsmål, giver faglig sparring på metodevalg og besvarer spørgsmål til vores tilbud. Se telefonnumre og åbningstider i højre side.

Vi er VISO-leverandør på det specialiserede børnehandicapområde

Vi har specialviden og kompetencer inden for kommunikations-, rehabiliterings- og handicapområdet. Specialrådgivningen for VISO, IKH, er VISO-leverandør, dvs. at udredning og rådgivning gennemføres i alle landets kommuner, og at ydelserne er fuldfinansieret af VISO, Socialstyrelsen. Det betyder også, at vi kan bidrage med forskningsbaseret viden og kompetencer, som ligger ud over, hvad de fleste kommuner kan tilbyde.

Vi har specialiseret viden om børn med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det vil sige, at vi kan tilbyde udredning, rådgivning og afklare støttebehov også ved kombinationer af flere komplekse vanskeligheder. Vi har særlig viden om børn med sjældne diagnoser og samarbejder med bl.a. Center for Sjældne Sygdomme, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital samt Bispebjerg Hospital.    

Sagsforløbet og teamet

Til hvert sagsforløb sammensætter vi et dedikeret tværfagligt team af specialister bestående af to eller flere fagpersoner, fx: logopæder, audiologopæder, speciallærere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, neuropsykologer, psykologer, musikterapeuter og specialpædagogiske konsulenter. Vores specialister har efteruddannelser og flere års erfaring fra tilbud på det specialiserede børnehandicapområde.

Ved behov har vi mulighed for at indhente kompetencer fra fx specialiserede sundhedsplejersker, tandlæger og lægekonsulenter inden for somatik og psykiatri. Alle med mange års erfaring inden for det specialiserede børneområde.

Vi kan derfor sammensætte det helt rette tværfaglige team - også til sagsforløb og henvisninger vedr. børn med individuelle kombinationer af vanskeligheder og komplekse problemstillinger.