Har du et barn, som du gerne vil henvise til os, kan du udfylde Henvendelsesskemeaet.

Henvendelsesskema

Du kan henvise et barn direkte ved at udfylde vores henvendelsesskema. Når vi har modtaget henvendelsesskemaet fra dig, vil du blive kontaktet hurtigst muligt af en fagperson fra Specialrådgivningen for VISO, IKH.

Sådan forløber samarbejdet

Vi tilknytter som udgangspunkt to fagpersoner til et forløb for at sikre et tværfagligt blik på barnets vanskeligheder. I sagsforløbet har vores sagsteam mulighed for at inddrage kolleger fra flere faggrupper til sparring.   

Ved opstarten af forløbet beder sagsteamet henvender om at indkalde forældrene og alle relevante fagpersoner i barnets netværk til det første afklarende møde. På baggrund af det afklarende møde tilrettelægges forløbet.

Aktiviteter i sagsforløbet gennemføres i hjemmet, dagtilbud og i kommunens lokaler. Udredningsforløbet og/eller rådgivningsforløbet tilrettelægges i tæt samarbejde med henvender. Vi afrapporterer på netværksmøder for henvender, forældrene og barnets netværk.

Aktiviteterne og vores anbefalinger dokumenteres i rapporter, som vi fremsender til henvender. Henvender videresender rapporter etc. til forældre og andre fagpersoner i kommunen efter aftale med forældrene.

Er barnet i målgruppen?

Du er velkommen til at kontakte vores faglige telefonrådgivning, hvor specialister vil besvare dine spørgsmål til vores tilbud og vedrørende børn i målgruppen. Se telefonrådgivningens åbningstider i højre side.

Du kan også kontakte en sekretær på 3070 3233 alle hverdage mellem 8.30 og 12.30.

Forældre og ansatte i barnets dagtilbud kan benytte vores henvendelsesskema. Vi kan dog kun igangsætte udredning og/eller rådgivning på baggrund af en henvendelse fra enten PPR eller sagsbehandler i barnets hjemkommune.

Forældre og ansatte i barnets dagtilbud kan med fordel kontakte enten PPR eller sagsbehandler i barnets hjemkommune med henblik på et samarbejde om henvendelsen til os.

Rådgivning om en børnegruppe

Vil I gerne have rådgivning i forhold til en børnegruppe med en bestemt type af problemer, kan I også henvende jer til os. Vi har mulighed for at opstarte en gruppesag, som fx kan bestå af fx 3 temaformiddage med workshop, grupperådgivning og faglige anbefalinger. Vores specialister vil stå for processtyring og tilrettelæggelse af gruppesagen og forløbet.
Kontakt områdeleder Tina Nørgaard Frederiksen på  tina.frederiksen2@social.rm.dk eller tlf. 23845255.