Institut for Kommunikation og Handicap er et ambulant behandlings- og rådgivningstilbud til børn, unge og voksne.

Vi er dedikerede specialister, der arbejder på tværs af fagligheder med udgangspunkt i det hele menneske for at give mennesker i vores målgrupper de bedste muligheder for at mestre deres liv.

Vi har aktiviteter inden for både det specialiserede sociale område og sundhedsområdet og samarbejder tæt med de somatiske sygehuse samt psykiatrien. Vi arbejder derfor både inden for social-, specialundervisnings- og sundhedslovgivningen.

Målgruppen for Institut for Kommunikation og Handicap

På Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) har vi samlet specialviden og kompetencer indenfor kommunikations- og rehabiliterings-/handicapområdet.

Vi arbejder for, at mennesker, der har en kommunikativ, psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse kan deltage på så lige fod som muligt i familien og samfundet. Vi arbejder med børn, unge og voksne og deres familier. Derudover har vi forløb for familier med børn med kronisk sygdom.

Vi tilbyder

  • Udredning
  • Vejledning
  • Rådgivning
  • Undervisning
  • Rehabilitering og behandling.

Vi tilbyder også livslang behandling til alle børn, unge og voksne, der bor vest for Storebælt og som er født med læbe-ganespalte.

Løsninger på fysiske og psykiske kommunikationsproblemer

Vi har en lang række færdigt sammensatte ydelser med en given faglig sammensætning. Herudover tilbyder vi i samarbejde - at sammensætte ydelser, der tilgodeser specifikke og individuelle behov. Vi udbyder også en række kurser målrettet mod børn, voksne og professionelle indenfor tale-, høre- og specialområdet.

Vi arbejder med komplekse problemstillinger, der ofte kræver et tværfagligt team, som ser helheden omkring borgeren og dennes netværk. Vores medarbejdere består af logopæder, audiologopæder, speciallærere, ergo- og fysioterapeuter, psykologer, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, specialtandlæger, sundhedsplejersker og læger. Vi kan derfor sammensætte det helt rette tværfaglige team til den enkelte problemstilling.