Hvorfor en Fællesfunktion for Velfærdsteknologi og Digitalisering?

I en tid hvor demografiske udfordringer og knappe ressourcer presser velfærdsområderne, kigges der mod teknologi for at finde løsninger.
Samtidig udfordrer den hastige udvikling inden for velfærdsteknologi og digitalisering praksis, og der stilles nye krav til organisationer og deres evne til at implementere og skabe nye bæredygtige løsninger. 

Den nye fællesfunktion skaber et fællles forum for velfærdsteknologi og digitalisering, som samler viden og alle gode kræfter, som skal give værdi for borgere og medarbejdere på hele socialområdet.

 

Èt stærkt socialområde 

Den nye Fællesfunktion for Velfærdsteknologi og Digitalisering er den første fællesfunktion på tværs af hele socialområdet i Region Midt.

Fællesfunktionen skal skabe forudsætninger for at samle viden og ressoucer samt skabe fremdrift i borgerrettede velfærdsteknologier og digtiale løsninger ved at afdække, afprøve og udbrede løsninger på tværs af socialområdet. 

Fællesfunktionens fokusområde er:

  • at finde vejene og asfaltere dem og skabe best practices for afprøvning og implementering
  • facilitere tværgående samarbejder på socialområdet
  • iværksætte konkrete projekter med mulighed for skalering af løsninger

 

Fællesfunktionen forankret i IKH

IKH er en netværksorganisation som arbejder med specialiserede rådgivningsydelser inden for mange forskellige målgrupper ift. diagnoser, alder mv. og kan af den vej ses som en slags "fællesnævner" for de øvrige specialområder.

IKH har stor erfaring og kompetencer inden for netværk, samarbejde, interessehåndtering, samt projekt- og procesledelse. I samarbejde med de enkelte specialområders egne ressourcepersoner giver en fællesfunktion i regi af IKH derfor gode forudsætninger for et mere fokuseret arbejde med afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger på socialområdet, hvilket også er udpeget som et kommende indsatsområde i visions- og udviklingsplanen.

Visions- og Udviklingsplan for Socialområdet i Region Midt