Vi tilbyder kurser og informationsmøder for fagpersoner på det specialiserede område i hele landet. Underviserne er erfarne specialister med specialviden om førskolebørn med komplekse vanskeligheder og sjældne diagnoser.

Kurserne er primært målrettet fagpersoner i PPR, kommunale forvaltninger og pædagogiske tilbud, som arbejder med førskolebørn med særlige behov. Vi afholder også arrangementer målrettet forældre til børn med særlige behov.

Åbne kurser

Læs mere om kurserne ved at klikke på titlerne nedenfor. Link fører til vores kursusportal Plan2learn, hvor du kan tilmelde dig. Hvert kursus afholdes flere steder i landet, læs mere nedenfor.

Et tværfagligt perspektiv på på store sprog- og tale vanskeligheders betydning for trivsel og udvikling hos førskolebørn - Temadag for psykologer og logopæder

Autismespektrumforstyrrelser hos førskolebørn

Kursus for forældre til førskolebørn med særlig behov for støtte

Afholdte kurser

 

Sproglige vanskeligheder hos førskolebørn

Temadag om konfliktkompetencer i tværfagligt samarbejde

Temadag om børnehavevægring/skole

Autismespektrumforstyrrelse hos førskolebørn

Oplæg/Temadag om Dysartri

 

Specialrådgivningen for VISO, IKH, arbejder gennem mono- og tværfaglige grupper med at gøre forskning og viden inden for det specialiserede område tilgængelig for fagpersoner samt forældre til børn med særlige behov. Vi opretter løbende nye kurser og tilbyder informationsmøder i hele landet.

I vores nyhedsbrev kan du løbende orientere dig om nye kurser, ny viden og aktuelle cases. Abonner på vores månedlige nyhedsbrev via linket her

Ønsker I at vide mere om vores rådgivningstilbud?

Du kan gratis booke et kort oplæg om vores tilbud. Vi medbringer cases, som dialogen kan tage udgangspunkt i. Oplægsholderne er erfarne specialister fra flere faggrupper, som møder børn i målgruppen over hele landet. Oplægget kan indpasses i fx planlagte personalemøder eller i en intern temadag for medarbejderne på børneområdet. Kontakt ac-fuldmægtig Marie Luise Nørrelykke på maener@rm.dk eller tlf.: 2369 5274.  

Har du ideer til kompetenceudvikling?

Har du en idé til et tema for et nyt kursus, eller overvejer du at arrangere intern kompetenceudvikling i samarbejde med os? Kontakt ac-fuldmægtig Marie Luise Nørrelykke på maener@rm.dk , tlf. 2369 5274.