Vi tilbyder kurser og informationsmøder for fagpersoner på det specialiserede område i hele landet. Underviserne er erfarne specialister med specialviden om førskolebørn med komplekse vanskeligheder og sjældne diagnoser.

Kurserne er primært målrettet fagpersoner i PPR, kommunale forvaltninger og pædagogiske tilbud, som arbejder med førskolebørn med særlige behov. Vi afholder også arrangementer målrettet forældre til børn med særlige behov.

Kurser – tilmeld dig her

Læs mere om kurserne ved at klikke på titlerne nedenfor. Link fører til vores kursusportal Plan2learn, hvor du kan tilmelde dig. Hvert kursus afholdes flere steder i landet, læs mere nedenfor.

Åbne kurser:

Selvstimulering hos førskolebørn

Tidlige tegn på autisme hos førskolebørn

Kurser der p.t. ikke er åbne:

Kursus for forældre til børn med særlige behov  

Førskolebørn med erhvervet hjerneskade

Oralmotorik og spisning

Oralmotorik og tale                                                         

Børn uden verbalt sprog - musik for hjerne, krop og følelser    


Specialrådgivningen for VISO, IKH, arbejder gennem mono- og tværfaglige grupper med at gøre forskning og viden inden for det specialiserede område tilgængelig for fagpersoner samt forældre til børn med særlige behov. Vi opretter løbende nye kurser og tilbyder informationsmøder i hele landet.

I vores nyhedsbrev kan du løbende orientere dig om nye kurser, ny viden og aktuelle cases. Abonner på vores månedlige nyhedsbrev via linket her

Ønsker I at vide mere om vores rådgivningstilbud?

Du kan gratis booke et kort oplæg om vores tilbud. Vi medbringer cases, som dialogen kan tage udgangspunkt i. Oplægsholderne er erfarne specialister fra flere faggrupper, som møder børn i målgruppen over hele landet. Oplægget kan indpasses i fx planlagte personalemøder eller i en intern temadag for medarbejderne på børneområdet. Kontakt ac-fuldmægtig Marie Luise Nørrelykke på maener@rm.dk eller tlf.: 2369 5274.  

Har du ideer til kompetenceudvikling?

Har du en idé til et tema for et nyt kursus, eller overvejer du at arrangere intern kompetenceudvikling i samarbejde med os? Kontakt ac-fuldmægtig Marie Luise Nørrelykke på maener@rm.dk , tlf. 2369 5274.

Har du ideer til udvikling af ny viden eller kendskab til lovende praksis på området? Og kunne du tænke dig at indgå et samarbejde med IKH? Kontakt leder af Projekt- og Udviklingsafdelingen Tina Frederiksen på tinafe@rm.dk eller tlf.: 2384 5255.

Faglige netværk

For at skabe mulighed for videns- og erfaringsdeling tilbyder vi at danne faglige netværk. De faglige netværk vil blive udviklet og faciliteret af specialister fra Specialrådgivningen for VISO, IKH.

Netværket vil være målrettet medarbejdere, som arbejder på det specialiserede område. Formålet med de faglige netværk er at skabe et forum for videndeling, formidling af ny viden og nye metoder.