Overvejer du at henvise et barn til et forløb i Specialrådgivningen for VISO, IKH? Er du i tvivl om, hvad et sagsforløb egentlig indebærer? Så læs med her, hvor vi udfolder tre eksempler på sagsforløb. De kan give dig et indtryk af, hvordan vi tilrettelægger rådgivningsforløbene for forældre og fagpersoner:

  • 5-årig pige har et fastlåst spisemønster og reagerer voldsomt på selv mindre ændringer i miljøet. Fra forældre og dagtilbud udtrykkes der meget stor bekymring for pigens helbred. Flere tilgange er afprøvet uden, at pigen er kommet i trivsel. PPR henviser nu pigen. Efter et afklarende møde, aftales det, at PPRs udredninger suppleres med vores sansemæssige udredning. På baggrund af udredningen yder vi specialiseret rådgivning vedr. spiseproblematikken og giver anbefalinger til den pædagogiske ramme mhp. forbedring af pigens trivsel. På det afsluttende netværksmøde fremlægger vi status og en uddybning af anbefalingerne til PPRs fremadrettede indsats. Henvender modtager efterfølgende vores opsamlende rapport over hele forløbet. Hun videresender rapporten til forældrene og det faglige netværk omkring pigen. Anbefalinger fra forløbet overleveres til skoletilbud og pigens netværk.    

  • 4-årig dreng har et adfærdsmønster, som er uhensigtsmæssigt for ham selv og omgivelserne. Flere tiltag har ikke haft den ønskede virkning, og fagpersoner omkring drengen søger hjælp til at forstå den psykiatriske udredning og erfaringerne fra PPRs indsatser. Vi observerer drengen i børnehaven og hjemmet. Det efterfølgende rådgivningsforløb til forældrene og det faglige netværk baseres på den samlede viden med henblik på at omsætte den til hverdagsnær praksis. Vi runder forløbet af med et afsluttende netværksmøde, hvor anbefalinger til en fremadrettet indsats formidles mundtligt. Efterfølgende sender vi en skriftlig rapport omkring rådgivningsforløbet og anbefalingerne.  

  • 6-årig dreng med syndrom beskrives med voldsom udadreagerende adfærd i sin plejefamilie. Drengen er skoleudsat og plejefamilien og familiekonsulenten er kørt fast. Sagsbehandler henvender sig, med et ønske om specifik viden om den sjældne diagnose og en præcisering af drengens behov. Vores observationer og udredning bidrager med en præcisering af drengens funktionsniveau og særlige behov. Vi rådgiver plejefamilien og fagpersoner omkring familien til en større forståelse af, hvad der skaber den udadreagerende adfærd. Vi giver anbefalinger til håndtering af drengens adfærd samt forebyggende justeringer i hverdagsrammen. Forløbet rundes af med et afsluttende netværksmøde, hvor anbefalinger til en fremadrettet indsats formidles mundtligt. Efterfølgende sendes en skriftlig rapport omkring rådgivningsforløbet og anbefalingerne. PPR og sagsbehandler samarbejder om det videre forløb.

Sådan henviser du et barn

Du kan henvise et barn direkte på vores hjemmeside via linket her. 

Har du spørgsmål til vores tilbud, henvendelsesskema eller visitation er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 78 47 94 05 eller sikker mail: kas@rm.dk