IKH har i 2023 nedsat et advisory board for at udvikle og kvalificere specialarbejdet endnu mere både inden for forskning, teori og praksisfelt. 
Advisory boardet er stærkt forankret i praksis og er sammensat af et specialiseret fagligt felt inden for:

  • Netværk til universiteter, professionshøjskoler og fonde
  • Forskning i neonatale børn, vaskeligheder og forældre
  • Praksisudvikling på børne- og ungeområdet
  • Pædiatri
  • PPR

Praksis- og vidensudvikling på IKH varetages som en organisatorisk opgave med stor ledelsesbevågenhed. Udvikling af vores egen praksis, kvalitetssikring og kompetenceudvikling varetages i arbejdsgrupper bestående af specialister og stabsmedarbejdere.
Advisory boardet deler viden og erfaribnger, som omsættes og udvikler, hvordan vi løser opgaverne for Specialrådgivningen for VISO og bringer hinandens specialviden bedst i spil i praksis og på den måde kvalificere vores rådgivning til PPR, sagsbehandler, netværk og forældre i sagsforløbene.

Hvis du har interesse i at høre mere om eller deltage i advisory boardets arbejde, er du velkommen til at kontakte Marie Luise NørreLykke på 23 69 52 74. 

Udvikling af praksisnær viden

Specialrådgivningen for VISO, IKH, tilbyder udredning og rådgivning vedrørende førskolebørn med svære kommunikative, udviklingsmæssige, motoriske, sociale vanskeligheder og sjældne diagnoser. 

Vi udvikler kontinuerligt praksis og arbejder med flere formater for formidling af vores og andres viden på området. Resultaterne af det interne vidensarbejde skal gøre gavn i sagsforløbene og gerne sprede sig til kommunal praksis.
Vi understøtter implementeringen af specialiseret viden blandt andet via grafiske modeller, som vores specialister overdrager til kommunens team omkring barnet.
Udviklingen formidles også via landsdækkende kurser og webinarer for fagpersoner, som får den nyeste praksisnære viden og skaber rum for udveksling blandt de kommunale kursister.