Vidensarbejde er en af flere ydelser i IKHs kontrakt med VISO Socialstyrelsen om levering af højt specialiseret rådgivning og udredning i sagsforløb over hele landet. Vidensarbejdet er dermed også højt prioriteret ledelsesmæssigt.

Specialrådgivningen for VISO og Institut for Kommunikation og Handicap tilbyder ydelser til mange målgrupper på det højt specialiserede handicapområde. Resultaterne af vores interne vidensarbejde skal gøre gavn i de individuelle sagsforløb. I sagsforløbene omsættes viden til gavn for praksis hos fagpersoner og målrettes til forældre og barnets øvrige netværk. Vores arbejdskultur bidrager også til en høj specialiseringsgrad på vores kurser og i vores artikler til fagmedier.

Sådan udvikler vi praksis

Praksisudvikling varetages som en organisatorisk opgave med stor ledelsesbevågenhed. Udvikling af vores egen praksis, kvalitetssikring og kompetenceudvikling varetages i arbejdsgrupper bestående af specialister og stabsmedarbejdere. Vi udvikler praksis med henblik på, at vores viden og erfaringer kan omsættes direkte og have positiv betydning til gavn for børn, forældre og fagpersoner over hele landet.

Vi indhenter og implementerer ny viden løbende 

Vores specialister følger med i forskning og i udviklingen af tilgange, metoder og tests. Det sker via faglige netværk, konferencer og efteruddannelser. Indhentning, afprøvning og implementering af nye forskningsbaserede metoder og tests i vores organisation sker løbende via mono- eller tværfaglige grupper bestående af specialister fra vores mange professioner.

Praksiserfaringer

Vi indsamler praksiserfaringer og viden om, hvordan vi bedst muligt kan imødekomme de behov for viden og rådgivning, som vi møder i sagsforløbene. Vi kvalitetssikrer og tilpasser vores sagsgang herunder vores tværfaglige konferering med fokus på målgruppens behov.

Videns- og kursusvirksomhed

Specialrådgivningen for VISO, IKH, arbejder gennem vores vidensteam med at skabe ny viden og gøre forskning tilgængelig for fagfolk og for andre med interesse i målgruppen. Vi arbejder gennem vores sager, netværks- og kursusvirksomhed med at udvikle kompetencer i dialog med kommuner over hele landet.

Har du idéer til viden, vi skal dele?

  • Har du ideer til udvikling af ny viden eller lovende praksis på området? Og kunne du tænke dig at indgå et samarbejde med os? Kontakt ac-fuldmægtig Marie Luise Nørrelykke på maener@rm.dk eller tlf. 2369 5274.  
  • Har du ideer til kurser eller andre kompetenceudviklingstiltag? Kontakt ac-fuldmægtig Marie Luise Nørrelykke på maener@rm.dk eller tlf. 2369 5274.
  • Vores månedlige nyhedsbrev bringer dig artikler om udvikling af viden, netværk og vores kurser. 

Formidling af viden

Den viden, vi producerer i vores vidensteams, gør vi tilgængelig for alle med interesse for området. Vi formidler via:

  • Månedlige nyhedsbreve med artikler og links til relevant viden og korte cases
  • Kurser udviklet til både fagpersoner og andre med interesse for målgruppen
  • Webinarer, hvor deltagerne har mulighed for at gå i dialog med oplægsholderene
  • Netværk for fagpersoner