På IKH er vi specialister i de helt særlige sager, der kræver sammensatte ydelser for at tilgodese specifikke og individuelle behov for børn og unge med komplekse problemstillinger inden for tale-, høre- og specialområdet.

Det kræver et tværfagligt team, som ser helheden omkring barnet eller den unge og dennes netværk. Vores medarbejdere består af logopæder, audiologopæder, speciallærere, ergo- og fysioterapeuter, psykologer, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter, specialtandlæger, sundhedsplejersker og læger. Vi kan derfor sammensætte det helt rette tværfaglige team til den enkelte problemstilling.

Vi har følgende specifikke tilbud:


Supervision & Vejledning

Trænger I til professionel sparring, så I kan udvikle jeres praksis og få styrket jeres faglige værtøjer i det daglige arbejde? Føler I jer fastlåst eller alene i arbejdet med børn og unge med komplekse funktionsnedsættelser og/eller alvorlige sygdomme, så har vi supervision og vejledning, der kan hjælpe jer godt videre i jeres praksis.
Læs mere om vores tilbud her

Specialrådgivningen for VISO (KaS)

Specialrådgivning for VISO, IKH tilbyder rådgivningsforløb og udredning til førskolebørn med komplekse vanskeligheder. Tilbuddet er målrettet PPR, fagpersoner og forældre til børn med komplekse vanskeligheder og behov for specialisereret støtte.
Læs mere om de vanskeligheder, vi kan rådgive PPR og netværket om og find vores tilbud her.  

Børn og Unge - VISO

IKH er leverandører af Socialstyrelsens landsdækkende tilbud til børn og unge med komplekse psykiske vanskeligheder.
Læs mere ved Socialstyrelsens her.

FamilieFOKUS

FamilieFOKUS er et landsdækkende – og gratis – tilbud for familier med et barn (0-18 år) med alvorlig sygdom eller en livsbegrænsende tilstand. Vi støtter familier både følelsesmæssigt og praktisk i en hverdag og nogle livsomstændigheder, der kan være både svære, udfordrende og måske indimellem uoverskuelige.
Læs mere om vores tilbud her.

Børn med ganespalte

Ganespalteafdelingen på IKH tilbyder et livsvarigt og gratis sundhedstilbud for børn med læbe-ganespalte og andre med nedsat ganefunktion.
Vi er et tværfagligt team, der består af specialtandlæger, protetiker, logopæder/talepædagoger, sundhedsplejersker, plastikkirurger, øre-næse-halslæger, psykolog, klinikassistenter og administrativt personale.
Læs mere om vores tilbud her.