Ganespalteafdelingen på IKH er et livsvarigt sundhedstilbud for børn og voksne født med læbe-ganespalte og andre med nedsat ganefunktion.

Vi er et tværfagligt team, der består af specialtandlæger, protetiker, logopæder/talepædagoger, sundhedsplejersker, plastikkirurger, øre-næse-halslæger, psykolog, klinikassistenter og administrativt personale.

I Danmark er der livslang og gratis behandling, når man er født med læbe-ganespalte. Personer med læbe-ganespalte kan derfor altid tage kontakt til os, hvis de oplever problemer, som vi kan hjælpe med. Er du patient hos os, kan du kontakte os alle hverdage kl. 8.30 til 12.30 på telefon 7847 9533.

Et tilbud til ganespalte-patienter i Vestdanmark

Ganespalteafdelingen har landsdelsfunktion. Det betyder, at vi behandler alle børn og voksne født med læbe-ganespalte, som er bosat i Vestdanmark. Ifølge loven har jordmødre pligt til at informere om fødslen af et barn med læbe-ganespalte til ét af de to behandlingscentre i Danmark.

Behandlingen af læbe-ganespalte er samlet to steder i landet, hvilket betyder at vi har stor rutine og erfaring med behandlingen.

At være født med læbe-ganespalte kræver langvarig behandling, som skal koordineres mellem behandlingscentrene og de kirurgiske sygehusafdelinger.

Læbe-ganespalte

Læbe-ganespalte er en samlet betegnelse for forskellige kombinationer af spalter i læbe, gumme og/eller gane. Spalterne er medfødte og opstår i 6. til 10. graviditetsuge, hvor vævet ikke vokser sammen.

Læbe-ganespalte er den hyppigst forekommende ansigtsmisdannelse hos børn. På landsplan fødes der årligt ca. 110 børn med læbe-ganespalte. Det svarer til ca 2 pr. 1000 fødte børn, og risikoen er dermed omkring 2 promille.

Fordelingen mellem spaltetyperne varierer.

Cancerpatienter samt patienter henvist fra Regionstandplejen

Pga. Ganespalteafdelingens samlede tværfaglige ekspertise behandler vi også cancerpatienter henvist fra Tand-, Mund- og Kæbekirurgi på Aarhus Universitetshospital samt patienter henvist fra Regionstandplejen.

Henvisning

Hvis der er mistanke om nedsat funktion af den bløde gane eller skjult ganespalte, kan egen læge, øre-næse-halslæge eller logopæd henvise til en vurdering i Ganespalteafdelingen.

Læge eller talepædagog skriver en henvisning, hvor personens vanskeligheder beskrives, og deres egen journal vedlægges.

Kontakt os på telefon tlf.: 7847 9533 mellem kl. 8.30 - 12.30 alle hverdage, hvis du er i tvivl om, hvordan du får en henvisning.