Undersøgelse af børn og unge med stemmevanskeligheder,
stammen og/eller løbsk tale
Sagsbehandler kan bestille undersøgelse og vurdering af vanskelighedernes karakter og omfang

MÅLGRUPPE
Børn og unge med stemmevanskeligheder, stammen og/eller løbsk tale, som har behov for logopædisk intervention
og/eller strategier til at kompensere for kommunikationsvanskelighederne.

FORMÅL/MÅL
Formålet med undersøgelsen er at beskrive barnets stemmevanskeligheder, stammen og stammeadfærd og/eller
løbsk tale for at kunne vejlede og rådgive barn, forældre, tale-hørekonsulent og andre relevante fagpersoner.
Målet er at afklare barnets behov for indsats.

EFFEKT
Undersøgelsen afdækker barnets stemmevanskeligheder, stammen og stammeadfærd og/eller løbske tale samt
behov for indsats og kompenserende strategier. Derudover rådgives og vejledes barnet, forældre og relevante
fagpersoner.


VÆRD AT BEMÆRKE
Undersøgelsen foretages i udgangspunktet af logopæder, men fysioterapeut og psykolog kan inddrages efter behov.
For beskrivelse af et individuelt tilrettelagt forløb se ydelse A4 side 13.
Det er altid en mulighed, at lave en individuel aftale, så kontakt os endelig for at høre nærmere.


BARNETS VIDERE FORLØB
Efter endt undersøgelse indgår IKH gerne i et samarbejde om tilrettelæggelse og afvikling af en indsats tilrettelagt
efter barnets behov.


MIDLER OG METODER
Undersøgelsen indeholder:

  • Test og beskrivelse af barnets stemmevanskeligheder, stammen og stammeadfærd, og/eller løbsk tale
  • Samtaler med barnet samt relevante personer i barnets netværk
  • Afklaring af behov for indsats
  • Ydelsen - eller dele af ydelsen - kan efter en faglig vurdering afvikles via video, telefon eller ved fysisk fremmøde.

TIDSFORBRUG
Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter gældende takst.