IKHs universitetsuddannede logopæder tilbyder tværfaglig undervisning og specialpædagogisk bistand til voksne inden for følgende logopædiske områder:

  • Stemme- og/eller åndedræts-problemer
  • Stammen og løbsk tale
  • Stemmevanskeligheder forbundet med progredierende lidelse 
  • Genoptræning af artikulation og stemmefunktion efter mundhule-cancer eller laryngektomi (fjernelse af struben).

IKH tilbyder også specialiseret bistand til børn og unge med svære stemmevanskeligheder og stammen eller løbsk tale, der kræver en ekstra insats og eventuel tværfaglig bistand.

Tilbud til voksne med stemmeproblemer og åndedrætsbesvær  

IKHs specialiserede logopæder leverer både individuel undervisning og gruppetilbud med det formål at rehabilitere eller kompensere stemme- og/eller åndedrætsbesvær i tæt samarbejde med borgeren. Læs mere om tilbuddet her.

Tilbud til voksne med stammen 

IKHs specialiserede logopæder tilbyder forløb for voksne, der stammer. Undervisningsforløbene har fokus på kompenserende strategier og på at lære dig at mestre din stammen, så du kan deltage aktivt og kommunikere på lige fod. Læs mere om tilbuddet her.

Tilbud til børn med talevanskeligheder

IKH yder bistand til børn i førskolealderen, der har specifikke vanskeligheder i forhold til sprogtilegnelsen. Herunder verbal dyspraksi. Læs mere om tilbuddet her.

Tilbud til voksne med recurrensparese

På IKH tilbyder vi undervisning og vejledning til voksne med recurrensparese. Vi arbejder med at optimere den del af stemmefunktionen, der stadig fungerer, så borgeren får mest muligt ud af sin stemme. Læs mere om tilbuddet her.

Tilbud til voksne med ILO

På IKH har vi et tværfagligt tilbud til borgere med ILO. Borgeren får håndgribelige teknikker til at håndtere vejrtrækningen så optimalt som muligt, så begrænsninger i dagligdagen bliver reduceret. Læs mere om tilbuddet her.

Tilbud til voksne med aerofagi

IKH har et tværfagligt tilbud med fysioterapeutisk og logopædisk indsats til borgere med aerofagi. Læs mere om tilbuddet her.

Sådan får du hjælp

Hvis du stammer kan du henvende dig direkte til IKH.

Hvis du har problemer med stemmen skal du have en henvisning fra en øre-næse-halslæge.

Forløbene er gratis – kommunen betaler. I enkelte tilfælde skal kommunen give tilladelse før vi sætter et forløb i gang. 

Kurser til fagpersoner

Vi tilbyder også at tilrettelægge og levere oplæg og kurser målrettet fagpersoner i kommuner og regioner inden for de nævnte logopædiske felter. Kontakt Gerd Hultberg på 21179164 - annhue@rm.dk, hvis du vil vide mere.