Logopæder tilbyder et forløb til dig, der stammer, eller har løbsk tale. Undervisningsforløbene har fokus på kompenserende strategier og på at lære dig at mestre din stammen eller tale, så du kan deltage aktivt og kommunikere på lige fod.

Der kan ofte være tale om en kombination af stammen og løbsk tale.

Hvordan foregår et forløb til voksne med stammen?

Et typisk forløb med stammen kan bl.a. indeholde:

 • Undersøgelse/udredning
 • Vejledning/rådgivning
 • Individuel undervisning
 • Gruppeundervisning
 • Psykologsamtaler

Målet med undervisningen er:

 • At erkende stammen som et grundlæggende livsvilkår
 • At mindske stammen og stammeundgåelser
 • At lære at stamme på en let og flydende måde
 • At mindske taleangsten
 • At blive god til at kommunikere


Jo ældre stammeren er, jo oftere ser vi, at vedkommende er fastlåst i et bestemt, individuelt stammemønster, der kan være præget af kamp og undgåelse, og hvor stammen ofte kommer til at fylde mere i både tale og bevidsthed end tidligere. I takt med, at stammeren bliver bevidst om sig selv og om at stammen er et særpræg, der opfattes negativt af andre, opstår der en negativ forventning om at komme til at stamme. En del begynder systematisk at undgå ord og situationer, hvor de forventer at komme til at stamme. Andre kæmper for at få sagt det, de vil. For begge grupper gælder det, at deres adfærd er præget af kamp og undgåelse. Ofte er den oprindelige stammen skjult under et bredt spektrum af stammeundgåelser og stammetricks. Dette sker samtidig med, at kravene om mundtlige præstationer stiger, både i skole og fritid.

Omgivelserne - forældre og lærere - kan have en stor bekymring i forhold til, hvordan eleven skal klare sig, og det smitter af på den, der stammer.
Omvendt kan der i omgivelserne være for lidt opmærksomhed på problemet, enten fordi stammen maskeres og derfor ikke opdages eller på grund af uvidenhed eller manglende overskud. I disse tilfælde kan den, der stammer, blive alt for alene med problemet.

Hvordan foregår et forløb til voksne med løbsk talen?

Et typisk forløb til voksne med løbsk tale kan bl.a. indeholde:

 • Undersøgelse
 • Vejledning/rådgivning
 • Individuel undervisning
 • Gruppeundervisning
 • Psykologsamtaler

Målet med undervisningen er, at forbedre talens forståelighed og øge opmærksomheden på god kommunikation ved at arbejde med:

 • Nedsættelse af taletempoet
 • Tydeliggørelse af talerytmen
 • Strukturering af sproget
 • Forbedring af artikulationen