Som sagsbehandler kan du henvise  til en individuelt tilrettelagt indsats tilpasset barnets specifikke vanskeligheder.

MÅLGRUPPE
Børn og unge med tale- og sprogvanskeligheder, som har behov for en indsats med fokus på for eksempel bedre
taletydelighed eller sætningsopbygning.

FORMÅL/MÅL
Formålet er, at barnet modtager en indsats, der er tilrettelagt ud fra dets specifikke vanskeligheder og ressourcer.
Målet er, at barnet bliver i stand til at arbejde med sine kommunikationsvanskeligheder, og at barnets omgivelser,
i det omfang det er relevant, modtager rådgivning om og vejledning i at understøtte det lærte.

MIDLER OG METODER
Undervisningen indeholder:

  • Individuel målsætning og plan for indsatsen
  • Løbende evaluering samt tilpasning af målene
  • Rådgivning og vejledning af forældre og/eller til barnets professionelle netværk
  • Ydelsen - eller dele af ydelsen - kan efter en faglig vurdering afvikles via video, telefon eller ved fysisk fremmøde.

EFFEKT
Barnet lærer at kompensere for sine vanskeligheder med udgangspunkt i egne ressourcer. Hvert forløb afsluttes
med en statusrapport, hvor udbyttet af forløbet evalueres.


BARNETS VIDERE FORLØB
IKH indgår gerne i drøftelse af relevant videre foranstaltning for at sikre barnets videre udvikling.

VÆRD AT BEMÆRKE
Indsatsen foretages i udgangspunktet af logopæder, men fysioterapeut og psykolog kan inddrages efter behov.
Det er altid en mulighed, at lave en individuel aftale, så kontakt os endelig for at høre nærmere.

TIDSFORBRUG
Tidsforbruget afhænger af den konkrete opgave, som bliver individuelt tilrettelagt og afregnet efter gældende takst.