Børn, unge og voksne med læse-, stave- eller skrivevanskeligheder kan få hjælp hos IKH.

Læseområdet på IKH tilbyder undersøgelser, rådgivning og vejledning. Vi hjælper dig, der har problemer med at læse, stave eller skrive. Det kan være på grund af ordblindhed (dysleksi) eller udtalevanskeligheder.

Her kan du få hjælp til at komme godt igennem et skoleforløb, en uddannelse eller i gang med job - og vi gør det lettere for dig at kommunikere i dagligdagen.

Vi har følgende specifikke tilbud til dig:

Screening for ordblindhed

IKH tilbyder screening for ordblindhed. Læs mere om tilbuddet her.

Udtalevanskeligheder

IKH tilbyder hjælp til borgere, der oplever udtalevanskeligheder. Læs mere om tilbuddet her.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

SPS er et tilbud om støtte til ordblinde studerende, der er i gang med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Læs mere om tilbuddet her.

Læs også artiklen om Hannah Kjær Christensen, som har stor glæde af IKHs læse-skrivekonsulenter på sit pædagogstudie.

Læseproblemer erhvervsaktive

IKHs tilbud til erhvervsaktive hjælper voksne med læseproblemer, der er i job eller gerne vil tilbage på arbejdsmarkedet. Læs mere om tilbuddet her.

Læseproblemer børn

IKHs tilbud til børn hjælper skoleelever med vedvarende læsevanskeligheder. Tilbuddet inddrager både lærere, PPR og andre fagpersoner i forløbet. Læs mere om tilbuddet her.

Læse- og skrivetest for døve

IKHs læse- og skrivetest for døve og hørehæmmede er en hjælp til at finde lige netop dine udfordringer. Læs mere om tilbuddet her.