Det kan have vidtrækkende konsekvenser for den enkelte at have udtalevanskeligheder. Det kan være svært at fastholde eller få et arbejde, komme igennem et studie eller at få et socialliv til at hænge sammen, hvis andre har svært ved at forstå, hvad man siger. En udredning kan afklare om der er behov for et specialiseret undervisningstilbud for at afhjælpe vanskelighederne. Gennem udredningen vurderer vi hvorvidt borgeren har mulighed for at deltage aktivt i egen hverdag og hvilke ressourcer vedkommende har til at afhjælpe vanskelighederne og profitere af et eventuelt undervisningsforløb.

Målgruppe

Borgere med udtalevanskeligheder (f.eks. læsp, snøvl, utydelighed eller besvær med at udtale specifikke ord, bogstaver eller lyde), som har brug for at få afdækket deres behov, vanskeligheder og ressourcer nærmere.

Formål og mål

Formålet med udredningen er at afdække borgerens forudsætninger, færdigheder og behov, samt de muligheder, der er for at afhjælpe eller kompensere for vanskelighederne. Målet er at kunne anbefale de mest relevante tiltag for borgeren.

Midler og metoder

Udredningen indeholder:

  • Undersøgelse gennem sproglige tests, iagttagelser og samtale
  • Vurdering af de sproglige og kommunikative funktioner
  • Vurdering af omfanget, som udtalevanskelighederne påvirker borgerens evne til at deltage aktivt i egen hverdag.

Effekt

Borgeren får en skriftlig vurdering af behov, vanskeligheder og ressourcer. Derudover får borgeren anbefalinger til relevante videre tiltag, som kan afhjælpe eller kompensere for vanskelighederne.

Borgerens videre forløb

På baggrund af udredningen tager IKH stilling til, om der er behov for et efterfølgende undervisningsforløb. Hvis vi vurderer at der er behov for et forløb skal der søges om dette ved borgerens hjemkommune.

Kontakt 

Vil du gerne vide mere om forløbet? Kontakt Tina Frederiksen: 23 84 52 55