Voksne med læseproblemer kan have svært ved at kommunikere i dagligdagen. På Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) kan vi hjælpe dig med undervisning, råd og vejledning. 

Hvilke tilbud er der til voksne med læseproblemer?

IKH tilbyder undervisning, råd og vejledning til voksne med læseproblemer. Alle vores tilbud bygger på en individuel plan for den enkelte. 

Sådan foregår et typisk forløb: 

  • Vi undersøger dine læseproblemer ved test, it-afprøvning og samtale. Evt. inddrager vi også relevante oplysninger fra andre fagpersoner. 
  • Vi vurderer dine forudsætninger for at indgå i et undervisningsforløb og tilbyder eventuelt undervisning. 
  • Vi laver en skriftlig vurdering af dine problemer og muligheder - og stiller forslag til relevante videre forløb og hjælp.

Undervisning af voksne med læseproblemer

I undervisningen arbejder vi med de særlige vanskeligheder, som du oplever i dagligdagen. Det kan være problemer med at læse og stave eller problemer med sprog og udtale. 

Vi tilpasser og evaluerer forløbet undervejs. Afhængigt af problemernes omfang og kompleksitet tilbyder vi korte og længere undervisningsforløb. 

Hvert undervisningsforløb bliver afsluttet med en statusrapport, hvor vi evaluerer forløbet og stiller forslag til videre forløb. 

Vejledning og rådgivning til voksne med læseproblemer 

IKHs rådgivning og vejledning hjælper dig med bedre at forstå dine læseproblemer. Vi hjælper dig med, hvordan du kan arbejde med dine problemer og rådgiver om andre tiltag, der kan gøre hverdagen lettere for dig. 

Sådan får du hjælp til voksne med læseproblemer 

Vil du gerne vide mere om vores hjælp til voksne med læseproblemer? Så er du velkommen til at kontakte Tina Frederiksen på 23 84 52 55 eller anette.skovgaard@ps.rm.dk.