Voksne med sproglige, talemæssige og kommunikative vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade kan få hjælp hos IKH. Senhjerneskadeafdelingen tilbyder undersøgelser, vejledning og rådgivning.

Vi hjælper dig, som har Parkinsons sygdom, Sclerose, afasi og dysartri eller dig, som er ramt af demens.

Vi er VISO leverandører af udredning og vejledning i sager, der involverer mennesker med medfødt hjerneskade og kommunikationsvanskeligheder.

Vi har følgende specifikke tilbud til dig:

Logopædiske forløb til voksne med erhvervet hjerneskade

IKHs logopædiske forløb hjælper voksne med erhvervet hjerneskade til at kompensere for deres sproglige udfordringer. Vi bruger metoderne SCA, ILAT og LIFT. Læs mere om tilbuddet her. 

Tilbud til borgere med afasi

IKH tilbyder undervisning og rådgivning til borgere med afasi, som oplever kommunikationsvanskeligheder. Læs mere om tilbuddet her.

Tilbud til borgere med dysartri

IKH tilbyder undervisning og rådgivning til borgere med dysartri, der oplever problemer med talen. Læs mere om tilbuddet her.

Tilbud til borgere med Parkinsons sygdom

IKH tilbyder logopædiske forløb til borgere med Parkinsons sygdom, der oplever tale- og stemmevanskeligheder. Vi anvender metoderne LSVT LOUD og PLVT. Læs mere om tilbuddet her.

Tilbud til borgere med progredierende sygdomme som sclerose, ALS og demens 

IKH tilbyder logopædisk undervisning og træning, som kan forbedre stemmen og talen for mennesker med sclerose. Læs mere om tilbuddet her.

Kommunikation for Livet

Kommunikation for Livet er et tilbud, som faciliterer overgangen fra den kommunikative rehabilitering til borgerenes mestring af hverdagen og livet med afasi. Læs mere om tilbuddet her.