Mange mennesker med Parkinsons sygdom vil opleve at få problemer med tale- og stemmefunktionen, og nogen oplever vanskeligheder allerede tidligt i sygdomsforløbet.

De mest almindelige udfordringer for mennesker med Parkinsons sygdom er svag eller hæs stemme samt utydelig eller monoton tale. Praksiserfaring og forskning viser, at det er muligt at træne, så talen bliver kraftigere og lettere at høre og forstå. 

På IKH tilbyder vi logopædiske forløb til borgere med Parkinsons sygdom, der oplever tale- og stemmevanskeligheder. Vi tilbyder vurdering og forløb, der tilrettelægges individuelt. Forløbene kan indeholde vejledning, undervisning og/eller træning. Vi anvender så vidt muligt intensiv undervisning herunder metoderne LSVT LOUD og PLVT. 

Hvad er LSVT LOUD?

LSVT LOUD er et intensivt undervisnings- og genoptræningsforløb, som er udviklet til at træne kraften i stemmen og derved give mulighed for at forbedre og vedligeholde god kommunikation hos mennesker med Parkinsons sygdom.

Metoden er udviklet gennem mere end 15 års forskning, og er den første metode, som er evidensbaseret.

Et forløb med LSVT LOUD til borgere med Parkinsons sygdom indeholder:

  • En lektion 4 dage om ugen i 4 uger
  • Dagligt hjemmearbejde 1-2 gange alle ugens dage i perioden

Undervisningen foregår som udgangspunkt i IKHs lokaler af LSVT-certificerede logopæder eller kombineres med lektioner via fjernundervisning.

Hvorfor LSVT LOUD til borgere med Parkinson?

LSVT LOUD kan forbedre stemme og tale hos mennesker med Parkinsons sygdom ved at træne den underliggende fysiske patologi, der er forbundet med den påvirkede stemme.

I undervisningen er der fokus på at forbedre kraften i stemmen og styrke evnen til den daglige kommunikation. Det giver mennesker med Parkinsons sygdom mulighed for at forbedre og vedligeholde kommunikationen.

Forskning i LSVT LOUD har vist, at metoden forbedrer stemmestyrken, talens tydelighed og øger brugen af ansigtsmimik.

Forskning viser, at 90% vil forbedre stemmestyrken gennem LSVT-undervisning og ca. 80% vil fastholde den forbedrede stemme i op til 2 år, hvis den daglige træning fastholdes.

Hvad er PLVT? 

Pitch Limiting Voice Treatment (PLVT) er udviklet til at behandle stemmeforstyrrelser hos mennesker med Parkinsons sygdom. Metoden lægger op til en større fleksibilitet end LSVT-træning.

Der fokuseres ikke kun på stemmestyrken, men også på en dyb stemmeføring og større åndedrætsvolumen for at undgå en uhensigtsmæssig stemmefunktion. 

Undervisningsforløbet indeholder: 

  • En lektion 3 dage om ugen over 3 uger
  • Dagligt hjemmearbejde 1-2 gange alle ugens dage i perioden

Hvordan kommer man i gang? 

Henvisning til logopædisk vurdering sker ved henvendelse til Institut for Kommunikation og Handicap. Kontakt sekretær på 7847 9306 for mere information.

Via anamneseoptagelser, funktionsprøver og samtale vurderer logopæden, hvilket forløb der passer til den enkelte. 

På baggrund af denne vurdering indstilles der til et undervisnings- og vejledningsforløb, som skal bevilliges af borgerens hjemkommune.