Voksne med erhvervet hjerneskade oplever ofte forstyrrelser i de sproglige, talemæssige og kommunikative færdigheder, der gør det svært at vende tilbage til hverdagen.

IKH er specialister i logopædisk vejledning og rådgivning til voksne, der har erhvervet sig en hjerneskade samt deres pårørende og fagpersoner omkring dem.

Vi hjælper voksne med erhvervet hjerneskade til bedst muligt at kompensere for deres sproglige udfordringer, så de igen kan udtrykke basale tanker, følelser og behov, og vi bidrager til, at omgivelserne er klædt bedst muligt på for at kunne hjælpe borgeren i kommunikationen. 

Hvad gåt et logopædisk forløb ud på?

I de logopædiske forløb for voksne med erhvervet hjerneskade arbejder vi både med rehabilitering i forhold til udtale, evnen til at udtrykke sig sprogligt, den sproglige forståelse og den sociale kommuniative adfærd.

Et logopædisk forløb for voksne med erhvervet hjerneskade kan bl.a. bestå af:

  • Intensive undervisningsforløb for borgere.
  • Undervisning med fokus på kompenserende strategier f.eks. SCA.
  • Intensive gruppeforløb med udgangspunkt i ILAT eller LIFT.
  • Overgangsforløb i grupper med fokus på kompenserende strategier, muligheder for vedligeholdende træning og overlevering til andre kommunale tilbud.
  • Vejledning til borgere, pårørende og omgivelser.
  • Vejledning og rådgivning til fagpersoner, der arbejder med personer med alvorlige mentale funktionsnedsættelser.

Alle forløb hos IKH bygger på en anerkendende og helhedsorienteret tilgang, der rækker ud over perioden med det logopædiske forløb. Vi gør borgere i stand til at håndtere hverdagen - også når forløbet er slut.

Sådan får du hjælp til voksne med erhvervet hjerneskade

IKH tilbyder individuel og/eller gruppeundervisning i lokalerne i Aarhus, Silkeborg og Skanderborg. Vi kan også komme ud i private hjem, på plejeinstitutioner eller arbejdspladser f.eks. i forbindelse med tilbagevenden til job.

Kontakt os på  telefon 78 47 93 06 for at høre nærmere.

Er du i tvivl, om et logopædisk forløb er det rigtige for en borger eller om IKH kan hjælpe jer videre? Så kontakt Sydelle Holmgaard 29 22 19 38.

Hvem møder du? 

Sanne Bille Holdgaard (Skanderborg)

Lene Søby (Silkeborg)

Sydelle Holmgaard (Aarhus)