Borgere med aerofagi har et overdrevet luftindtag og kan ikke kontrollere deres bøvser. Derfor bøvser de langt flere gange end de op til 30 gange om dagen, som er normalt.

Når man lider af aerofagi kan det være en udfordring at komme igennem en dag på arbejdet, studiet eller en middag med familie og venner. Mange oplever, at det er svært for omgivelserne at forstå. Det kan gøre, at de bliver psykisk sårbare eller vælger at isolere sig. Heldigvis er det muligt at afhjælpe problemet med en logopædisk og fysioterapeutisk indsats.

Hvordan arbejder vi med aerofagi på IKH?

IKH har et tværfagligt tilbud med fysioterapeutisk og logopædisk indsats til borgere med aerofagi. Tilbuddet tager udgangspunkt i hypotesen om, at aerofagi og symptomer med bøvsen, kvalme og synkebesvær er en adfærdsproblematik, som vi kan afhjælpe ved en kombination af:

 • Adfærdsterapi
 • Taletræning ved logopæd
 • Fysioterapeutisk vejledning omkring åndedræt og afspænding.

I adfærdsterapi har vi fokus på at gøre borgeren bevidst om egne uvaner vedrørende synkning og vejrtrækning i hvile og tale samt årsagen til ufrivillig slugen af luft (aerofagi). Med udgangspunkt i motorisk læring bliver borgeren vejledt til at ændre uhensigtsmæssige mønstre.

Fælles for den logopædiske og fysioterapeutiske tilgang er arbejdet med sammenhæng mellem stress, krop, åndedræt og uhensigtsmæssige spændingsmønstre i mellemgulv, tunge og hals.

Læs mere om forløbet i iPaper her.

Sådan får du hjælp til borgere med aerofagi

Borgere med aerofagi kan selv henvende sig til IKH, men det er deres hjemkommune, der bevilger et forløb efter lov om specialundervisning for voksne.

Efter henvisning skal borgeren gennemgå en individuel undersøgelse hos henholdsvis logopæd og fysioterapeut. Derudover får borgeren en tværfaglig samtale med logopæd og fysioterapeut, hvor incitament for behandling og undervisning bliver afklaret. Hvis borgeren er i målgruppen for behandling, kan vi tilbyde en individuel indsats.

Hvad er aerofagi?

Aerofagi betyder overdreven luftindtag. Når vi trækker vejret eller spiser, tager vi alle en smule luft ind. Mennesker med aerofagi trækker vejret på en uhensigtsmæssige måde, så de får for megen luft ned i maven. Det kan give smerter og ubehag i maven og ofte ses også muskelspænding i hals- og tunge og åndedrætsmuskulaturen.

Udover overdereven bøvsen kan mennesker med aerofagi opleve en række af andre gener:

 • Klumpfornemmelse i halsen
 • Stemmeproblemer
 • Rømmetrang
 • Synkebesvær
 • Opkast
 • Oppustehed
 • Forstoppelse
 • Smerter i maven.

Et andet fællestræk for mennesker med aerofagi er, at de i stedet for at tale på, når de ånder ud - taler de på en indånding, hvilket belaster musklerne omkring mund, hals og mellemgulv yderligere.