Personer med nedsat hørelse eller andre hørerelaterede problemstillinger kan opleve vanskeligheder i dagligdagen.

Høreafdelingen på IKH tilbyder specialundervisning, rådgivning og vejledning til hørehæmmede og deres pårørende samt rådgivning og kurser til professionelle.

Vi har følgende specifikke tilbud til dig:

Høreproblemer og voksne

Høreafdelingen på IKH har en lang række tilbud til voksne med hørerelaterede problematikker.  Læs mere om vores tilbud her.

Høreproblemer og job

Et arbejdsliv med høretab, tinnitus, lydfølsomhed eller ménière kan være udfordrende. Derfor tilbyder Høreafdelingen på Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) rådgivning til mennesker i den erhvervsaktive alder med høreproblemer. Læs mere om vores tilbud her.

Høreproblemer og studiet

Specialpædagogisk studiestøtte (SPS) er et tilbud til studerende med nedsat hørelse. Vores hørekonsulenter sikrer at du har de relevante hjælpemidler og kan rådgive og vejlede på dit studiested. Læs mere om tilbuddet her.

Tinnitus, lydfølsomhed og ménière

Høreafdelingen på IKH tilbyder undervisning og rådgivning til voksne med tinnitus, lydfølsomhed og ménière. Læs mere om tilbuddet her.

Cochlear Implant (CI)

Høreafdelingen på IKH tilbyder undervisning til voksne med CI. Læs mere om tilbuddet her.

Kurser til fagpersoner

Vi tilbyder også at tilrettelægge og levere oplæg og kurser målrettet fagpersoner i kommuner og regioner inden for de nævnte felter. Kontakt Gerd Hultberg 21179164 - gerd.hultberg@rm.dk, hvis du vil vide mere.