Personer med nedsat hørelse eller andre hørerelaterede problemstillinger kan opleve vanskeligheder i dagligdagen.

Høreafdelingen på IKH tilbyder specialundervisning, rådgivning og vejledning til hørehæmmede, døve og deres pårørende samt rådgivning og kurser til professionelle.

Vi har følgende specifikke tilbud til dig:

Høreproblemer og voksne

Høreafdelingen på IKH har en lang række tilbud til voksne med hørerelaterede problematikker. Vi har bl.a. undervisning i mundaflæsning og tegnstøttet kommunikation. Læs mere om vores tilbud her.

Høreproblemer og job

Et arbejdsliv med høretab, tinnitus, lydfølsomhed eller ménière kan være udfordrende. Derfor tilbyder Høreafdelingen på Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) rådgivning til mennesker i den erhvervsaktive alder med høreproblemer. Læs mere om vores tilbud her.

Høreproblemer og studiet

Specialpædagogisk studiestøtte (SPS) er et tilbud til studerende med nedsat hørelse. Vores hørekonsulenter sikrer at du har de relevante hjælpemidler og kan rådgive og vejlede på dit studiested. Læs mere om tilbuddet her.

Tinnitus, lydfølsomhed og ménière

Høreafdelingen på IKH tilbyder undervisning og rådgivning til voksne med tinnitus, lydfølsomhed og ménière. Læs mere om tilbuddet her.

Cochlear Implant (CI)

Høreafdelingen på IKH tilbyder undervisning til voksne med CI. Læs mere om tilbuddet her.

Kurser til fagpersoner

Vi tilbyder også at tilrettelægge og levere oplæg og kurser målrettet fagpersoner i kommuner og regioner inden for de nævnte felter. Kontakt Gerd Hultberg 21179164 - gerd.hultberg@rm.dk, hvis du vil vide mere.

Susanne Trineke

Afdelingsleder for 
Tale & Kommunikation
Høreafdelingen

Tlf 20 57 29 90

Send sikker mail til IKH

Du kan skrive en sikker mail til os gennem din digitale postkasse på borger.dk: Brug dette link for at blive ført direkte til den digitale postkasse på borger.dk.

  1. Når du trykker på linket bliver du ført direkte videre til digital post til IKH på borger.dk. Vær opmærksom på, at du skal logge ind med NemId.
  2. Mailen bliver sendt til vores hovedpostkasse, hvorefter vi sørger for, at den når den rette medarbejder.
  3. Med den mail du sender til os følger dit CPR-nummer. Det bruger vi til at sende en returmail i dig. Mailen modtager du i e-boks.
  4. Hvis du gerne vil have, at vi ringer til dig, så husk at skrive dit telefonnummer i mailen.