At have et høretab kan betyde noget for din mulighed for at deltage på lige fod i og gennemføre et studie. Den gode nyhed er, at det er muligt at gøre noget ved det. Studerende med høretab har nemlig mulighed for at få hjælp af en hørekonsulent - og det har uddannelsesstedet også.

Hør Julie fortælle, hvad en hørekonsulentydelse er (via YouTube).


Du kan blandt blandt andet få støtte i forhold til:

 • Udfordringer med at høre underviseren og medstuderendes stemmer, trods brug af høreapparat/Cochlear Implant (CI)
 • Udfordringer med at få skrevet noter og få alle dele af undervisningen med
 • Ekstrem træthed efter undervisningen.

Hvordan får du hjælp?

Når du er blevet optaget på et studie kan du kontakte uddannelsesstedet, der så søger om Special Pædagogisk Støtte (SPS) Det er en god idé i første omgang at søge om hørekonsulentydelse 1 "introforløb". Hørekonsulenten kan så hjælpe med at finde frem til hvilke andre former for støtte, for eksempel hjælpemidler, der er relevante.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du søger SPS : http://www.spsu.dk.

Du tilrettelægger sammen med hørekonsulenten, hvilken hjælp du har brug for fra hørekonsulenten.

Hør Julie fortælle, hvorfor det er en god idé at få hjælp af en hørekonsulent.

Sådan foregår processen før, under og efter et SPS forløb

 1. Den studerende bliver optaget på en uddannelse og har behov for at få støtte
 2. Den studerende henvender sig til SPS-vejlederen på sit kommende studiested, eller hørekonsulenten
 3. Den studerende udfylder bemyndigelseserklæring (og ansøgningsskema, kun videregående) og afleverer dokumentation (audiogram – kan evt. fremskaffes af hørekonsulenten)
 4. Studiestedet søger Undervisningsministeriet om SPS
 5. Efter bevillingen er givet, så kontakter hørekonsulenten den studerende og der aftales et forløb
 6. Efter forløbet med hørekonsulenten er den studerende så godt kompenseret som muligt. Oftest vil et høretab fortsat give nogle udfordringer.

Hvilken hjælp er der til studiestedet?

Når der er bevilget en hørekonsulentydelse kan hørekonsulenten:

 • Hjælpe med at skaffe den nødvendige dokumentation til SPS-ansøgning
 • Give rådgivning om relevante SPS-støttemuligheder for studerende med høretab, samt lave den faglige argumentation.
 • Information til undervisere og medstuderende om høretab og kommunikations- og undervisningsstrategier.

Kontakt specialkonsulent Joan Klindt Høy 29 22 19 06
/JOAHOE@rm.dk for at høre mere om mulighederne for vejledning og rådgivning.

Har du problemer med stammen eller løbsk tale? 

Vi tilbyder også studiestøtte til unge med stammen eller løbsk tale. Kontakt sekretær Helle Dissing på 78 47 93 12 for at høre nærmere.

Mere viden om høretab og unge

Vi har samlet mere viden om at være ung, studerende og have et høretab i tre pjecer læs og download dem her: 

Læs om det at være ung med nedsat hørelse:

Pjece om Ung med nedsat hørelse

Læs om det at være 18 år med nedsat hørelse:

Pjece om at være 18 år med nedsat hørelse