Et arbejdsliv med høretab, tinnitus, lydfølsomhed eller ménière kan være udfordrende. Derfor tilbyder Høreafdelingen på Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) rådgivning til mennesker i den erhvervsaktive alder med høreproblemer.

Rådgivningen tager udgangspunkt i de særlige vilkår, som man har med høreproblemer i job, og et forløb kan bl.a. indeholde: 

 • Udredning og vejledning om høresituationen
 • Rådgivning i forhold til uddannelse og erhverv
 • Rådgivning i forhold til arbejdsfastholdelse
 • Kommunikationsstrategier
 • Afprøvning og ansøgning af høretekniske hjælpemidler
 • Dokumentation i forbindelse med ansøgning om handicapkompenserende ydelser

Rådgivningen kan også omfatte samarbejde med bl.a. Audiologisk Klinik, jobcentre, kommunale sagsbehandlere og arbejdspladser. 

Hvilke tilbud er der til personer, i job, med høreproblemer? 

IKH tilbyder rådgivning og vejledning til personer med høreproblemer i job, kommunale sagsbehandlere og arbejdspladser. 

Tilbud for dig med høreproblemer i job 

Har du problemer med hørenedsættelse, tinnitus, ménière eller lydfølsomhed og er du i den erhvervsaktive alder? Dette kursus giver dig viden og redskaber til at tackle hverdagens udfordringer på arbejdspladsen. 

Kurset består af fire kursusaftner, hvor du sammen med et hold på ca. 6 personer får viden om relevante emner. Herunder: 

 • Hørelse og høretab - forståelse af egen hørekurve 
 • Tekniske hjælpemidler
 • Handicapkompenserende ordninger og mulighed for fleksjob
 • Høreteknik og kommunikationsstrategier i svære høresituationer
 • Erfaringsudveksling med andre deltagere

Høreafdelingens specialkonsulenter står for undervisningen og vi tager udgangspunkt i deltagernes konkrete problemstillinger. 

Efter kurset kan deltagerne vælge at fortsætte privat som netværksgruppe. Erfaringsudveksling giver inspiration til at håndtere egne høreproblemer. 

Specialkonsulenten kan også kontaktes i det videre forløb. 1-2 gange om året afholder vi fællesarrangementer for alle netværksgrupper med relevante emner. 

Tilbud for kommunale sagsbehandlere

Er du kommunal sagsbehandler og arbejder med personer med høreproblemer i job? IKH tilbyder rådgivning om hørenedsættelse, tinnitus, ménière og lydfølsomhed - og de problemstillinger, som kan opstå på arbejdsmarkedet.

Vi hjælper også med udredning og dokumentation i forhold til den enkeltes jobsituation og handicapkompenserende støttemuligheder.

Tilbud for arbejdspladser

Er du arbejdsgiver til personer med høreproblemer i job? IKH tilbyder information om hørenedsættelse, tinnitus, ménière og lydfølsomhed - og mulighederne for kompensation på arbejdspladsen. 

Sådan får du hjælp til voksne med høreproblemer i job

Har du spørgsmål til vores tilbud og om de er relevante for dig, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7847 93 06 eller mail ikh@ps.rm.dk med dine ønsker. Så hjælper vi dig med at finde det relevante tilbud for dig.

Et tilbud til personer med høreproblemer i job skal bevilliges af jobcentret i borgerens hjemkommune.

Her kan du læse mere om vores tilbud til erhvervsaktive med høreproblemer. 

Pjece Tilbud til erhvervsaktive