Når hørelsen ikke fungerer optimalt, kan det få betydning for den daglige kommunikation, og personer med nedsat hørelse eller andre hørerelaterede problematikker oplever ofte vanskeligheder i dagligdagen.

Høreafdelingen på Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) tilbyder undervisning og rådgivning til:

 • Personer med skelnevanskeligheder
 • Personer, som på trods af høreapparatbehandling (eller CI-operation) oplever kommunikationsvanskeligheder i dagligdagen
 • Personer, som oplever hørerelaterede problemer socialt eller arbejdsmæssigt
 • Ægtefæller eller andre nære pårørende.

Vi tager udgangspunkt i de konkrete problemstillinger og kommunikationsbehov, som den enkelte oplever.

Hvilke tilbud er der til voksne med høreproblematikker?

På IKH har vi en lang række tilbud henvendt til voksne. Vores tilbud gennemføres enten som individuel undervisning og som gruppeundervisningsforløb. 

Undervisningen bliver varetaget af eksaminerede audiologopæder og specialkonsulenter. 

Kørekort til dit høretab - for hørehæmmede og pårørende

Høreapparater forbedrer hørelsen, men der kan alligevel opstå hørevanskeligheder. I dette forløb får du viden om hørelse, hørenedsættelse og muligheder for brug af hjælpemidler og høreapparater. Der er også mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Knap til flyer om Kørekort til dit høretab


Nedsat skelneevne - undervisningsforløb for personer med skelnevanskeligheder

Har man nedsat skelneevne, kan man høre, at nogen taler, men ofte ikke forstå, hvad der bliver sagt. I dette forløb får du viden om hørelse og skelnevanskeligheder samt de kommunikationsstrategier, som du kan bruge i dagligdagen. Vi introducerer bl.a.  mundaflæsning og brug af visuel støtte.

 

Link til flyer om Nedsat skelnevne

 

Sådan får du adgang til høreafdelingens tilbud

Vi etablerer undervisningsforløb til voksne med høretab ved behov. Du kan selv henvende dig, og du kan blive henvist af din hjemkommune eller din øre-, næse- og halslæge.

Har du spørgsmål til vores tilbud og om de er relevante for dig, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 78 47 93 06. Så hjælper vi dig med at finde det relevante tilbud for dig.

Hvem møder du?

 • Camilla Salling Guldberg

  Audiologopæd

  Mobil 2922 1957

 • Conny Hougaard Rasmussen

  Audiologopæd

  Mobil 2922 1982

 • Diana Drikkjær Rymer

  Audiologopæd

  Mobil 2330 6049

 • Hanne Mikkelsen

  Audiologopæd

  Mobil 2051 9664

 • Helle Vestergaard

  Audiologopæd

  Mobil 2922 1904

 • Joan Klindt Høy

  Specialkonsulent

  Mobil 2922 1906

 • Ninna Vejlebo Jørgensen

  Audiologopæd

  Mobil 9243 0397

 • Signe Øyaas Bentsen

  Audiologopæd

  Mobil 2963 0764