Cochlear Implant (CI) er et avanceret høreapparat, som sender elektriske signaler til hjernen, som ved træning kan lære at opfatte disse signaler som henholdsvis talt sprog eller som omverdenslyd.

CI-operation bliver tilbudt hørehæmmede og døve, som ikke får tilstrækkeligt udbytte af en høreapparatbehandling.

CI kompenserer ikke fuldt for høretabet, men afhængigt af den høremæssige baggrund opnår de fleste at udnytte den nye hørelse, så det bliver nemmere at forstå tale med eller uden mundaflæsning.

Undervisning til voksne med CI

For at udnytte de elektriske signaler optimalt er efterfølgende undervisning en nødvendig del af CI-rehabiliteringen. Høreafdelingen på Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) tilbyder undervisning til voksne med CI.

Undervisningen fokuserer på den auditive og sproglige opmærksomhed, og kan indeholde: 

 • træning i at udnytte de auditive input
 • træning i at adskille og genkende lyde i omgivelserne
 • træning i at adskille og genkende sproglyde
 • arbejde med hensigtsmæssig kommunikation
 • eventuelt forbedring af egen udtale
 • orientering om muligheder og begrænsninger ved CI

Undervisningen foregår som eneundervisning tilpasset den enkeltes behov. Pårørende kan deltage i undervisningsforløbet.

Pjece om Cochlear Implant høreundervisning

Sådan får du hjælp til voksne med Cochlear Implant (CI)

Aarhus Universitetshospital har ansvaret for CI-udredning, operation og de efterfølgende tuninger. De henviser til Høreafdelingen ved IKH, som har ansvaret for undervisningen i at anvende CI-implantatet.

Har du eventuelt spørgsmål eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på telefon 78 47 93 06 eller mail ikh@ps.rm.dk.

Hvem møder du?

 • Camilla Salling Guldberg

  Audiologopæd

  Mobil 2922 1957

 • Conny Hougaard Rasmussen

  Audiologopæd

  Mobil 2922 1982

 • Diana Drikkjær Rymer

  Audiologopæd

  Mobil 2330 6049

 • Hanne Mikkelsen

  Audiologopæd

  Mobil 2051 9664

 • Helle Vestergaard

  Audiologopæd

  Mobil 2922 1904

 • Joan Klindt Høy

  Specialkonsulent

  Mobil 2922 1906

 • Ninna Vejlebo Jørgensen

  Audiologopæd

  Mobil 9243 0397

 • Signe Øyaas Bentsen

  Audiologopæd

  Mobil 2963 0764