En del personer med sclerose oplever, at stemmen svækkes, og at folk beder dem om at tale tydeligere eller højere. De mest almindelige talevanskeligheder hos personer med sclerose er svag og/eller hæs stemme ofte på baggrund af manglende luft til at tale. Endvidere kan udtalen blive anstrengt og/eller utydelig. For nogle kan det føre til, at de trækker sig helt eller delvist fra samtaler og diskussioner.

På IKH er vi specialister i logopædisk undervisning og træning, som kan være med til at forbedre stemmen og talen for mennesker med sclerose, så de igen får evnen og lysten til at kommunikere.

Hvordan ser et logopædisk forløb ud?

Et logopædisk forløb har fokus på at forbedre artikulationen og styrke vejrtrækningen både i forbindelse med tale og fysisk aktivitet.

Logopædisk undervisning og træning hos IKH kan eksempelvis indeholde: 

  • Gennemgang af stemmefunktionen og hvordan den påvirkes ved sclerose
  • Vejrtræknings- og afspændingsøvelser
  • Fokus på kropsholdning
  • Fokus på artikulation
  • Stemmetræning og taleteknik
  • Samarbejde med fysioterapeut  

Vi anvender en systematisk tilgang med et teoretisk udgangspunkt i den motoriske læring, som bygger på en høj grad af repetition og kognitiv aktivering, som kan være med til at nedbryde komplekse mønstre og fremme vaneændringer. 

Hvordan kommer man i gang? 

Henvisning til et forløb hos IKH sker ved henvendelse til Institut for Kommunikation og Handicap. Kontakt Helle Mikkelsen på 7847 9306 for mere information.

Via anamese optagelse (beskrivelse af symptomerne og deres betydning i hverdagen), funktionsprøver og samtale vurderer logopæden, hvilket forløb der passer til den enkelte. På baggrund af denne vurdering indstilles der til et undervisnings- eller vejledningsforløb, der skal bevilliges af borgerens hjemkommune.

IKH har abonnementsordning med Odder, Skanderborg, Silkeborg og Aarhus Kommune. Andre kommuner kan vælge at købe forløb gennem vores tilkøbsordning.

Hvorfor logopædiske forløb til borgere med sclerose?

Logopædisk undervisning og træning styrker både stemmen og talen hos borgere med sclerose, så de igen får mulighed for at kommunikere og deltage i f.eks. sociale og/eller arbejdsmæssige sammenhænge. Efter et logopædisk forløb hos IKH vil mennesker med sclerose bl.a. kunne opleve at få en tydeligere tale og klar stemme, at få mere stemmestyrke, at få en dybere vejrtrækning og at kunne minimere antallet af gentagelser.

Hør stemmespecialist ved IKH, Benedicte Vestbo, fortælle mere om vores logopædiske forløb til mennesker med sclerose i videoen nedenunder.

Hvem møder du?

Benedicte Vestbo

Logopæd


Mobil 29 22 19 33