IKH tilbyder samtaleforløb af kortere eller længere varighed, alt efter behov. Samtalerne finder typisk sted i forbindelse med, at man er eller skal i gang med et forløb på IKH. Borgere bliver visiteret til samtalerne, hvis der i udredningen er konstateret et behov for special pædagogisk bistand i form af psykolog.

Samtaler med børn, unge eller voksne med funktionsnedsættelser  

Formålet med samtalerne er at styrke mestring af et liv med funktionsnedsættelse, handicaperkendelse og accept samt at styrke aktiv deltagelse i forhold til egen behandling. Samtalerne er typisk en del af et tværfagligt forløb og kan foregå som et individuelt eller gruppeforløb alt efter relevans for den enkelte og det øvrige forløb. Samtalerne vil ofte blive givet som special pædagogisk bistand.

Forældresamtaler

Forældre stilles ofte overfor store belastninger, når et barn er handicappet eller alvorligt sygt. Der tilbydes samtaler til forældre med omdrejningspunkt i bl.a. akutte problemstillinger, sorgen over barnets vanskeligheder, parforholdsproblemer, søskendeforhold og påvirkning af arbejdslivet. 

Formålet med samtalerne er at styrke familiens mestring af de særlige livsvilkår, som livet med et barn med særlige behov medfører. Også bedsteforældre kan tilbydes samtaler.