På IKH er vi VISO leverandører af et højt specialiseret, tværfagligt og helhedsorienteret tilbud til børn, unge og voksne med en NCL-diagnose. 

Hvem henvender tilbuddet sig til?

Tilbuddet henvender sig til børn, unge og voksne med en NCL-diagnose herunder Spielmeyer-Vogts sygdom.

Det kan vi hjælpe dig med

Vi tilbyder et højt specialiseret forløb til dig, med en NCL-diagnose, og din familie. Forløbet kan bestå af udredning og rådgivning hjemme hos dig, til fagpersoner i kommunen eller lokalt i skole og institution. Vi dækker hele landet med base i både Aarhus og Høje Taastrup.

I rådgivningen har vi fokus på at (re)habilitere ud fra din særlige livssituation. Vi kan bl.a. give gode råd i forhold til:

  • Kompenserende indsatser
  • Tilpasning i skole og institution
  • Samarbejde med kommune
  • Udvikling af kognitive, fysiske, sociale og kommunikative færdigheder.

I udredningen har vi fokus på at afklare dine vanskeligheder, så du kan få den rigtige hjælp. Vi bruger samtaler, tests, interviews og observationer til at undersøge dig. Vi arbejder altid med blik for helheden. Det vil sige, at vi også har øje for dine omgivelser og deres betydning for din udvikling.

Sådan får du hjælp

Hvis du gerne vil have teamet ud til udredning eller rådgivning så kontakt Socialrådgiver Anne Højstrup 91 17 93 18.

NCL teamet - hvem møder du?

IKHs tværfaglige NCL-team består af specialpædagogiske konsulenter, psykologer, socialrådgiver, synskonsulent, logopæd, fysioterapeut, ergoterapeut og musikterapeut.

Teamet er kendetegnet ved et dybdegående viden om og erfaring med arbejdet med komplekse og sjældne diagnoser. Vi arbejder tværfagligt i vores egen organisation og er vant til at indgå i sammenhænge, hvor vi inddrager hele netværket og koordinerer indsatser på tværs af sektorer.