Vi skaber bæredygtige forløb, der understøtter at borgere kan udleve deres håb, ønsker og drømme.

Social bæredygtighed

Når vi taler om bæredygtighed, tænker de fleste af os på klima og miljø - hele den grønne omstilling, som i de seneste år i den grad er kommet på dagsorden. Men bæredygtighed er meget mere end det. Ser vi på FN's 17 verdensmål indeholder flere af dem mål for den sociale bæredygtighed. Mål der skal fremme sundhed og trivsel, mindske ulighed, fremme uddannelse og livslang læring for alle, afskaffe fattigdom, styrke beskæftigelse og anstændige jobs, styrke byer og samfund, så de bliver sikre, inkluderende, udviklende og bæredygtige.

Vi har på IKH en særlig rolle og opgave i, at vi sammen når de mål, da da vi spænder bredt i vores opgaveløsning, i vores viden og i vores fagligheder. Vi ser, at vi i alle vores borgerforløb trækker tråde og bygger broer, der styrker den sociale bæredygtighed. Det gælder for os på IKH men også bredt på socialområdet at hele vores eksistensberettigelse bygger på, at vi skal understøtte borgere i at udleve deres håb, ønsker og drømme. Tre ord der også danner grundstenene i den nye vision for socialområdet.

Bæredygtige forløb

Løftestængerne til at vi når målene og derigennem styrker den sociale bæredygtighed er, at vi skaber bæredygtige forløb til gavn for borgerne. Udviklingen af bæredygtige forløb handler i endnu højere grad om, at give borgerene specialiserede, effektive og sammenhængende løsninger med afsæt i egne ressourcer, ønsker og behov. Det giver værdi og skaber tryghed og ejerskab hos borgerne, og det giver de bedste forudsætninger for at forløbene giver størst mulig værdi og effekt hos borgerne. Og det er netop, når vores arbejde med borgerne både gør en positiv forskel på den korte og den lange bane, at vi kan tale om bæredygtige forløb.

Arbejdet med at skabe bæredygtige forløb handler om at skabe mening inden for undervisning, rådgivning, behandling og vejledning og tager udgangspunkt i at omsætte specialviden til praksis, der er omsættelig til levet liv, så børn, unge, studerende og voksne bliver bedst muligt i stand til at mestre de vilkår og udfordringer de står i. Derudover kan vi skabe mening med fleksible forløb, der passer ind i borgerens hverdag og dermed understøtter borgerens tilknytning til uddannelse eller job.

Arbejdet med at skabe bæredygtige forløb handler også om at skabe sammenhæng for såvel borgere og fagpersoner på tværs af sektorer. Når vi samarbejder på tværs, øger vi værdien af samarbejdet og indsatsen bedst muligt for borgerne.
Det kan vi blandt andet sikre ved, at systemerne og afdelingerne taler sammen, så borgeren finder tryghed i, at der er styr på indsatsen.
Sidst men ikke mindst handler arbejdet med at skabe bæredygtige forløb om at skabe værdi. Det kan vi gøre ved at sikre en rød tråd og bygge oven på viden, behandling, rådgivning, træning mv., der proaktivt og langsigtet klæder såvel fagperson som borgeren på til det videre forløb og giver noget med videre. Det kan være træningsøvelser, adgang til viden mv.
Bæredygtige forløb giver også en intern gevinst
Når vi skaber bæredygtige forløb, har det også et intern sigte. Det skaber balance i økonomien, når der udvikles nye løsninger, som er proaktive, langsigtede og matcher de bevægelser og dasordner, der er i samfundet generelt såvel som inden for vores fagfelt. Når vi tænker smart og bæredygtigt ved at genbruge og videreudvikle samt digitalisere, imødekommer vi i højere grad et bæredygtigt arbejdsliv. Hvis vi samtidig har fokus på, at opgaver matcher kompetencer, og løsninger skal findes på tværs af sektorer, faggrænser, alder og køn, så sikrer vi bæredygtige samt socialt og økonomisk ansvarlige forløb.

På IKH kigger vi frem mod et 2023, hvor vi i den grad vil skrue op for vores arbejde med at skabe og styrke bæredygtige forløb, der bygger på vores fundament - specialviden i praksis med det klare formål at understøtte borgernes håb, ønsker og drømme.