Borgere med ILO (Induced Laryngeal Obstruction) - åndedrætsproblematikker med tilsnævring i struben - oplever pludselige anfald med åndedrætsbesvær. Det kan være meget ubehageligt at få sådan et anfald.

Heldigvis er det muligt at lære at tackle situationen og bruge nogle håndgribelige teknikker, så åndedrættet igen kan blive frit.

Sådan arbejder vi med ILO

På IKH har vi et tværfagligt tilbud til borgere med ILO. Borgeren får håndgribelige teknikker til at håndtere vejrtrækningen så optimalt som muligt, så begrænsninger i dagligdagen bliver reduceret.

I undervisningen arbejder vi med:

  • Viden om ILO (herunder gennemgang af åndedræt og strubens funktion)
  • Fokus på kropsholdning og uhensigtsmæssige spændinger
  • Bevidstgørelse om det fri åndedræt og strubens funktion
  • Åndedrættet i hvile, ved tale og i fysisk aktivitet.

Tilbuddet bliver varetaget af et team af logopæd, fysioterapeut og evt. psykolog. Vores specialiserede logopæder kan også udrede og eventuelt behandle uhensigtsmæssig brug og belastning af stemmen.

Borgere med diagnosticeret ILO kan selv henvende sig, men henvisning kan også ske gennem egen læge, øre-næse-hals-læge eller lungemedicinsk afdeling. Forløbet kræver en bevilling af borgerens hjemkommune. IKH formidler ansøgningen til kommunen.

Hvad er Induced Laryngeal Obstruction (ILO)?

ILO (Induced Laryngeal Obstruction) er navnet på en gruppe af tilstande, som giver pludselige anfald med åndedrætsbesvær. Anfaldene hos den enkelte kan variere i hyppighed og sværhedsgrad. Det gælder også det efterfølgende behov for restitution.

Borgere med ILO vil typisk opleve:

  • Åndedrætsbesvær med tilsnævring i struben i ganske kort tid
  • Varierende fornemmelse af lukke i halsen
  • En pibende lyd på vejrtrækning, som kan forveksles med astma
  • Ofte vil problemerne blive værre ved øget fysisk aktivitet

Nogle borgere ender med en uhensigtsmæssig brug og belastning af stemmen, som kan medvirke til at fastholde åndedrætsproblematikken.

I forbindelse med et ILO anfald er det også almindeligt at opleve psykisk ubehag eller angst. Det kan påvirke åndedrættet yderligere i en uhensigtsmæssig retning, som kan forstærke symptomerne.

Diagnosen bliver stillet på hospitalet efter undersøgelse af struben under aktivitet (CLE test). Udløsende faktorer kan bl.a. være astma/allergi, mavesyre, langvarig stress, hæmmet åndedræt eller uhensigtsmæssig stemmebrug.

ILO er ikke en livstruende sygdom - selvom det kan være meget ubehageligt at opleve et ILO anfald. Derfor er det vigtigt at skelne mellem ILO og andre lungesygdomme.