IKH yder bistand til børn i førskolealderen, der har specifikke vanskeligheder i forhold til sprogtilegnelsen. Herunder verbal dyspraksi.

Vanskelighedernes grad og art kan variere fra vanskeligheder med sprogforståelsen, vanskeligheder med at producere sammenhængende tale til vanskeligheder i lydsystemet. Nogle børn kan også have problemer med at bruge sproget i samspil med andre.

Logopæder, psykologer og fysioterapeuter kan arbejde sammen om opgaven. Børn, der har sprogvanskeligheder, kan have andre vanskeligheder. Derfor tilstræber vi en helhedsorienteret tilgang, når barnets sprog skal udvikles.

Hvem henvender tilbuddet sig til?

Målgruppen er primært børn i førskolealderen, der har:

 • Svære ekspressive sprogvanskeligheder
 • Udtalevanskeligheder, dysfonologi
 • Problemer med sætningsopbygning og ordforråd
 • Svære vanskeligheder med sprogforståelse
 • Problemer med sætningsopbygning og ordforråd
 • Både im- og ekspressive sproglige vanskeligheder (dysfasi)
 • Pragmatiske vanskeligheder
 • Problemer med at anvende sproget kommunikativt
 • Specifikke talemotoriske og dyspraktiske vanskeligheder
 • Mangelfuld talesproglig udvikling
 • Bedre sprogforståelse end sproganvendelse
 • Behov for at lære alternativ kommunikation
 • Generel udviklingsforsinkelse.

For mange af børnene gælder det, at de både har fonologiske vanskeligheder og dysfatiske vanskeligheder. Dertil kommer, at de også ofte har samtidigt optrædende vanskeligheder indenfor:

 • Opmærksomhed
 • Kommunikation
 • Socialt samspil

Der er ofte tale om børn, der

 • Har behov for et mere intensivt tilbud, end man kan tilbyde i den enkelte kommune
 • Har behov for et individuelt tilbud
 • Har behov for et særligt tilrettelagt tilbud (finde rette tilgang)
 • Er gået i stå i deres sprogudvikling

Kirsten Schou Andersen

Sekretær for
Børn med funktionsnedsættelser

Billede af sekretær Kirsten Schou Andersen 

Tlf 78 47 94 23

Takster 2020

Som kommunal ansat eller sagsbehandler kan du købe ydelser hos os uanset om din kommune har abonnement.

Timeprisen for 2020
Ved abonnement:
761,00 kr.

Ved tilkøb (uden abonnement):
851,00 kr.

Taksterne gælder uanset om du bestiller på børne- eller voksenområdet.