Borgere, som er henvist til en udredning i stemmeafdelingen på IKH skal alle deltage i et intromøde som fokuserer på hjælp til selvhjælp.

Intromødet består af en introduktion til de mest almindelige stemme og åndedrætsproblemer, hvordan de opstår, og hvad man selv kan gøre for at afhjælpe dem. Formålet med mødet er, at give borgerne handlemuligheder i den periode, der kan være mellem henvisning og det eventuelle forløb, som IKH kan tilbyde.

Information om stemmen og gode råd, der kan afhjælpe stemme- og åndedrætsproblemer 

Mødet består af lige dele information og øvelser i, hvordan man selv kan arbejde med og afhjælpe de mest gængse stemme- og åndedrætsproblemer. Rent konkret bliver deltagerne mødt med information om:

  • Hvad, der kan påvirke stemmen og åndedrætsfunktionen negativt i dagligdagen

  • Viden om hvilke gener, der kan være forbundet med at have et stemme- eller åndedrætsproblem
  • Forskellene mellem at have funktionelle, organiske og neurologiske problemer med stemmen

  • Viden om hvordan stemmen og åndedrætssystemet fungerer, og hvad der skal til for at have en velfungerende stemme

  • Gode råd og strategier til at afhjælpe de problemer som dagens deltagere oplever

Derudover får deltagerne øvelser, og et materiale som de kan tage med hjem og arbejde videre udfra. 

Download: Pjece om Stemme- og Åndedrætsgener

Hvad får man ud af at deltage i intromødet?

Hvorfor er intromøderne en god ide? Ideen bag intromøderne er at give borgerne viden om, hvad stemmen er for en størrelse, hvad livstil, helbred og stemmekrav på job kan have af indvirking på stemmen. Derved opnår deltagerne en bedre:

  • Forståelse for deres stemmeproblem
  • Handlemuligheder i forhold til de oplevede gener
  • Mulighed for at skåne og pleje stemmen inden et eventuelt forløb ved IKH.

Baggrund for møderne

Intromøderne er kommet i stand på baggrund af et pilotprojekt, der løb af stablen mellem 2015 og 2016. Her undersøgte og afprøvede logpæderne Anni Viuff Hansen og Line Nyvang Warming om et intromøde ville kunne afhjælpe de eventuelle forværringer af stemmeproblemerne, som borgerne oplever, hvis de i en periode må vente på at komme i gang med et logopædisk undervisningsforløb.

Formålet med projektet var at skabe en evidensbaseret indsats, der på den ene side virkede effektivserende, så borgerne hurtigere får hjælp samtidig med at kvaliteten er i højsæde.

Resultaterne fra pilotprojektet var positive i det både de deltagende borgere og logopæder vurderede, at mødet indvirkede positivt på deres videre forløb. Derfor er intromøderne i dag en fast del af IKHs tilbud og forløb til borgere med stemme- og åndedrætsproblemer.

Tilmeld dig nyhedsbrev


IKH har nyhedsbreve til børne- og voksenområdet. I nyhedsbrevet kan du læse om ydelser, kurser, temadage - og holde dig opdateret på den nye viden vi producerer og indsamler.

 Tilmeld dig nyhedsbrevet her.