Som ordblind studerende kan det være en udfordring at gennemføre en kort eller mellemlang videregående uddannelse, men det er muligt at få hjælp. 

Hvad er SPS (Specialpædagogisk Støtte)? 

Specialpædagogisk Støtte (SPS) er en hjælp til dig, der er ordblind eller har læsevanskeligheder. Du får hjælp af én af vores læsepædagoger, som er eksperter i ordblinde og støtte. 

Den specialpædagogiske støtte sikrer, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse - for eksempel ordblindhed - kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Hvordan får du hjælp som ordblind?

Som ordblind studerende kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS) gennem dit uddannelsessted. Støtten er betalt af Undervisningsministeriet: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).  

På din uddannelse er der en SPS-vejleder, som kan hjælpe dig med din ansøgning. SPS-vejlederen har styr på alle regler og procedurer for ansøgningen. 

Sådan foregår processen før, under og efter et SPS forløb

  • Efter du har kontaktet den SPS-vejlederen på dit studie, søger vedkommende om en test/udredning gennem STUK
  • Når du modtager en bevilling, bliver du indkaldt til test/udredning
  • Hvis testen viser, at du har ordblindevanskeligheder, kan der søges om studiestøtte og IKT hjælpemidler.

Alle forløb planlægges ud fra "Den lektiologiske grundmodel" - se figur. 

Kort sagt handler den om, at se den studerendes sproglige vanskeligheder i forhold til uddannelsens mål. Fokus er ikke på vanskelighederne i sig selv men på, hvordan den studerende kan lære strategier, så de almene uddannelsesmål uddannelse opfyldes. 

Klik på billedet for at se det større.

Løsningsbeskrivelse - grafik - link

Hvem møder du?

På IKH har vi et stort team af læsekonsulenter ansat. Alt efter, hvor du bor i Region Midt, vil du møde læsekonsulenten på dit studiested. Du kan se en oversigt over læsekonsulenterne og deres kontaktoplysninger ved at klikke på linket: Kontakt Læse-IKTafdelingen


Tina Frederiksen

Afdelingsleder for
Læseafdelingen/IKT
Projekt & Udvikling og FamilieFokus

 

 Tlf 23 84 52 55

Læs Læseafdelingens
projektrapport 


Validering og supplerende dysleksitests

Billede af ung som sidder på bøger - link

IKT hjælpemidler

Vi afklarer også hvilke IKT-hjælpemidler, der kan være relevante for den studerende at benytte sig af. Det kan være oplæsnings- og skriveprogrammer på din computer. Det man også kalder Informations- og Kommunikations-Teknologiske (IKT) hjælpemidler. 

Vi hjælper dig med at finde ud af, hvad du har brug for og sammen kan vi afprøve forskellige hjælpemidler på computer og smartphone. 

Når vi har valgt det udstyr, som passer til dig, kan vi også hjælpe med at købe det ind, gøre det klar og vise dig, hvordan det skal bruges.