NCL-tilbuddet på IKH sikrer, at specialviden indenfor NCL-området bliver forankret med tilknytning til praksis i et tilbud med relevans for borgerne. IKH driver flere landsdækkende tilbud, bl.a. FamilieFOKUS til børn med livstruende og livsbegrænsende sygdomme.

Der vil være synergieffekter mellem IKHs tilbud i forhold til vidensarbejde og kursusaktivitet. Det skaber øget vidensgrundlag og et større specialområde.

Metoder og tilgange

Vi gennemfører systematisk kvalitetssikring og opfølgning i NCL-tilbuddet ved hjælp af metoderne audit, Goal Attainment Scaling (GAS) og AL samt systematisk måling af brugertilfredshed hos forældre og kommune. Vi vil udarbejde en lovende praksisbeskrivelse for NCL-teamet med afsæt i resultaterne.

Vi har sikret en høj grad af brugerinddragelse gennem en udviklings- og dialoggruppe samt en følgegruppe. Derudover vil vi altid inddrage borger, forældre og pårørende i det enkelte rådgivningsforløb.

Viden om målgruppen til fagpersoner

Vores NCL team vil løbende udvikle og formidle anvendelsesorienteret viden om målgruppen til fagpersoner. 

Kurser for fagpersoner, borgere og forældre

IKH vil som en del af det samlede NCL tilbud afholde tre type kurser:

  • Kurser for fagpersoner, der arbejder med børn, unge og voksne med en NCL-diagnose
  • Kursus for forældre til et barn med en NCL-diagnose
  • Kursus/sommerskole for børn, unge og voksne med en NCL-diagnose og deres støttepersoner.

Netværkssamarbejde

IKH tager initiativ til at genetablere det nordiske NCL-netværk med deltagelse af relevante brugerforeninger og kompetencecentre i de nordiske lande. Vi fundraiser midler til drift af netværket og vil tage initiativ til nye samarbejdsprojekter.

Følg med i vores nyhedsbrev for at holde dig orienteret om vores aktiviteter.

Tilmeld dig nyhedsbrev


IKH har nyhedsbreve til børne- og voksenområdet. I nyhedsbrevet kan du læse om ydelser, kurser, temadage - og holde dig opdateret på den nye viden vi producerer og indsamler.

 Tilmeld dig nyhedsbrevet her.