På IKH tilbyder vi et tværfagligt rådgivningsforløb målrettet børn og unge med langvarige følger efter hjernerystelse.

Formål

Formålet med rådgivningsforløbet er at forbedre barnets/den unges symptomer, livskvalitet og deltagelse i sædvanlige aktiviteter. Det sker gennem et tværfagligt individualiseret forløb, hvor barnet/den unge og forældrene bliver tilbudt psykoedukation og vejledning vedrørende typiske følger efter hjernerystelse og faktorer, der kan vedligeholde symptomer. Vi rådgiver også om strategier fremadrettet.

I forløbet er der fokus på barnets/den unges opfattelse af symptomer og på at formidle viden om sammenhænge mellem adfærd og symptomer.

Forældrene spiller en afgørende rolle i forhold til at omsætte rådgivningen til tiltag i dagligdagen. Derfor bliver de involveret aktivt ved hver samtale.

Samtalerne kan foregå skiftevis med barnet alene, med både barnet og forældre og med forældre alene - alt afhængigt af barnets alder og symptomer.

Vil du vide mere eller henvise et barn?

Kontakt afdelingsleder Gerd Hultberg:

Mobil: 21 17 91 64

Hvis du henvender dig om en specifik borger skal du skrive på sikkermail post.commotio@ps.rm.dk.

Henvisning til et rådgivningsforløb skal ske gennem en kommunal efter Serviceloven eller regional instans ved brug af midler fra tidlig indsats.

Hvem kan henvises til et forløb?

Rådgivningsforløbet er målrettet børn og unge, der har en dokumenteret hjernerystelse og som stadig oplever symptomer efter en måned.

Hvem møder man?

Det faste team består af en neuropsykolog og en fysioterapeut.