Formål

Der tilbydes et tværfagligt ressource- og mestringsforløb til borgere med langvarige symptomer efter hjernerystelse med særligt fokus på borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Omdrejningspunktet for indsatsen er, at den enkelte tilegner sig strategier, som gør det muligt at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet via fastholdelse, raskmelding til a-kasse eller tilbagevenden til job. Vejen til dette går typisk over en styrket indsigt i egne symptomer og velfungerende strategier til håndtering af disse i dagligdagen.   

Et forløb er individuelt tilrettelagt, og målet er bedring af funktions- og aktivitetsniveau samt livskvalitet, så vedkommende kan deltage så aktivt som muligt i arbejds- og sociallivet.

Vil du vide mere eller henvise en borger?

Kommunale fagpersoner kan henvise borgere med langvarige symptomer (min. tre måneder) efter hjernerystelse til et forløb på IKH. Der henvises typisk efter Lov om aktiv beskæftigelse eller Lov om specialundervisning for voksne.

Praktiserende læger har ikke mulighed for at henvise borgere.

Skal vi ringe til dig?

Er du sagsbehandler og vil du gerne vide mere om vores forløb, så udfyld nedenstående. Borgere skal henvende sig til deres kommune eller studiested.

 

Du har også mulighed for at ringe til os mandage mellem 9.00-10.00

på 30426014, hvis du har spørgsmål.

 

Hvad indeholder et forløb?

Forsamtale

Et forløb tager udgangspunkt i relevant sagsmateriale og starter med en forsamtale med deltagelse af neuropsykolog, fysioterapeut og borger. Der udarbejdes et forsamtalenotat til henviser og borger med beskrivelse af borgerens nuværende funktionsniveau samt fokuspunkter i forbindelse med en eventuel indsats. Hvis det vurderes relevant at tilbyde et forløb på IKH angives et timeforbrug.    

Rådgivningsforløbet

Et rådgivningsforløb er helhedsorienteret og borgeren undervises i viden om hjernerystelse og faktorer med betydning for bedringsforløbet. I forløbet introduceres borgeren for redskaber og strategier, som kan styrke forvaltningen af egne ressourcer i dagligdagen.  

Borgeren møder i forløbet et fast team bestående af neuropsykolog og fysioterapeut.

Et forløb strækker sig typisk over seks måneder med et timeforbrug på 20-30 timer (inklusiv koordinering og dokumentation). Et forløb omfatter oftest følgende:

  • Psykoedukation (undervisning)
  • Rådgivning i og afprøvning af kompenserende strategier i forhold til energiforvaltning, kognitive vanskeligheder m.m.
  • Undervisning i teknikker til afspænding og øget kropsbevidsthed
  • Rådgivning omkring muligheder for fysisk træning og plan for gradueret optræning
  • Arbejde med mestringsstrategier

Et forløb afsluttes med et notat til henviser og borger, som beskriver rådgivningsforløbets indhold, fokuspunkter og anbefalinger fremadrettet.