Et arbejdsliv med høretab, tinnitus, lydfølsomhed eller ménière kan være udfordrende. Derfor tilbyder Høreafdelingen på Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) rådgivning til mennesker i den erhvervsaktive alder med høreproblemer.

Rådgivningen tager udgangspunkt i de særlige vilkår, som man har med høreproblemer i job, og et forløb kan bl.a. indeholde: 

 • Udredning og vejledning om høresituationen
 • Rådgivning i forhold til uddannelse og erhverv
 • Rådgivning i forhold til arbejdsfastholdelse
 • Kommunikationsstrategier
 • Afprøvning og ansøgning af høretekniske hjælpemidler
 • Dokumentation i forbindelse med ansøgning om handicapkompenserende ydelser

Rådgivningen kan også omfatte samarbejde med bl.a. Audiologisk Klinik, jobcentre, kommunale sagsbehandlere og arbejdspladser. 

Hvilke tilbud er der til personer, i job, med høreproblemer? 

IKH tilbyder rådgivning og vejledning til personer med høreproblemer i job, kommunale sagsbehandlere og arbejdspladser. 

Tilbud for dig med høreproblemer i job 

Har du problemer med hørenedsættelse, tinnitus, ménière eller lydfølsomhed og er du i den erhvervsaktive alder? Dette kursus giver dig viden og redskaber til at tackle hverdagens udfordringer på arbejdspladsen. 

Kurset består af fire kursusaftner, hvor du sammen med et hold på ca. 6 personer får viden om relevante emner. Herunder: 

 • Hørelse og høretab - forståelse af egen hørekurve 
 • Tekniske hjælpemidler
 • Handicapkompenserende ordninger og mulighed for fleksjob
 • Høreteknik og kommunikationsstrategier i svære høresituationer
 • Erfaringsudveksling med andre deltagere

Høreafdelingens specialkonsulenter står for undervisningen og vi tager udgangspunkt i deltagernes konkrete problemstillinger. 

Efter kurset kan deltagerne vælge at fortsætte privat som netværksgruppe. Erfaringsudveksling giver inspiration til at håndtere egne høreproblemer. 

Specialkonsulenten kan også kontaktes i det videre forløb. 1-2 gange om året afholder vi fællesarrangementer for alle netværksgrupper med relevante emner. 

Tilbud for kommunale sagsbehandlere

Er du kommunal sagsbehandler og arbejder med personer med høreproblemer i job? IKH tilbyder rådgivning om hørenedsættelse, tinnitus, ménière og lydfølsomhed - og de problemstillinger, som kan opstå på arbejdsmarkedet.

Vi hjælper også med udredning og dokumentation i forhold til den enkeltes jobsituation og handicapkompenserende støttemuligheder.

Tilbud for arbejdspladser

Er du arbejdsgiver til personer med høreproblemer i job? IKH tilbyder information om hørenedsættelse, tinnitus, ménière og lydfølsomhed - og mulighederne for kompensation på arbejdspladsen. 

Sådan får du hjælp til voksne med høreproblemer i job

Har du spørgsmål til vores tilbud og om de er relevante for dig, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7847 93 06 eller mail ikh@ps.rm.dk med dine ønsker. Så hjælper vi dig med at finde det relevante tilbud for dig.

Et tilbud til personer med høreproblemer i job skal bevilliges af jobcentret i borgerens hjemkommune.

Her kan du læse mere om vores tilbud til erhvervsaktive med høreproblemer. 

Pjece Tilbud til erhvervsaktive

 

Hvem møder du?

Joan Klindt Høy 

Specialkonsulent i høreafdelingen

Specialkonsulent Joan Klindt Høy

Tlf. 29 22 19 06

Specialer

Høretab og studiet
Høretab og unge
Høretab og job

Projekter

Behovsafdækning IKT 

Særlige kompetencer og certificeringer

Diplommodul Hørevanskeligheder
IKT uddannelse