Dysartri er en motorisk talelidelse, der skyldes en skade i hjernen eller nervesystemet. Borgere med dysartri har som regel bevaret evnen til at læse og skrive. Problemet er, at talen er blevet utydelig. Det skyldes, at taleorganernes muskler er lammede eller svækkede. 

De mest almindelige årsager til dysartri er blodprop, hjerneblødning, hjerneskader, Parkinsons sygdom, muskelsvind eller dissemineret sclerose. Dysartri kan også skyldes en medfødt spastisk lammelse. 

Borgere med dysartri oplever ofte kommunikationsvanskeligheder. De typiske kendetegn er: 

 • Utilstrækkelig vejrtrækning
 • Svag stemmestyrke
 • Udtalevanskeligheder
 • Nedsat taletempo
 • Monoton tale
 • Manglende rytme i talen

Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) tilbyder undervisning og rådgivning til borgere med dysartri. 

Hvad er undervisning til borgere med dysartri?

Undervisning af borgere med dysartri har fokus på at udvikle talen så optimalt som muligt. Du kan enten modtage individuel undervisning eller gruppeundervisning. 

Vi arbejder med at:

 • give indsigt i de sproglige vanskeligheder
 • forbedre den sproglige formåen
 • forbedre kommunikation 

I undervisningen bruger vi bl.a. billedmateriale, tekster, skriftlige opgaver og samtaleøvelser. Vi kan også inddrage kommunikationsstøttende materialer som kalender, billedordbog og computerprogrammer. Hvis der er brug for det, træner vi i brugen af tegn og tydeligt kropsprog. 

Undervisningen foregår som udgangspunkt i IKHs lokaler i Aarhus, Randers, Silkeborg og Skanderborg. I særlige tilfælde kan undervisning også foregå i hjemmet eller på lokalcentre. 

Hvordan foregår processen før, under og efter? 

Når IKH har modtaget en bevilling, gennemfører en talepædagog så hurtigt som muligt en undersøgelse for at vurdere, hvilket tilbud som er relevant for borgeren. 

Undersøgelsen vil have fokus på: 

 • Forståelse for talt sprog
 • Åndedrættet
 • Stemmestyrken
 • Tungen, læbe- og ganesejlsfunktionen
 • Sprogmelodi

Hvis undersøgelsen viser, at der er brug for kompenserende specialundervisning eller vejledning, anbefaler vi det ved en indstillingen til kommunen, som har visitationsretten.

Når IKH har modtaget en bevilling, tilbydes et undervisningsforløb så hurtigt som muligt.

Sådan får du hjælp til borgere med dysartri

Du skal udfylde et visitationsskemaet og underskrive en samtykkeerklæring og sende det til os via sikkermail: IKH@ps.rm.dk

Når vi har modtaget et udfyldt skema vurderer vi, hvad du har brug for. Vi kontakter dig og aftaler det nærmere forløb.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til os på 7847 93 00 alle hverdage mellem 8.00 og 12.00.