Afasi er sprogvanskeligheder, der skyldes en skade i hjernen. Det opstår typisk som følge af blodprop, hjerneblødning, kraniebrud eller en svulst i hjernen. 

Borgere med afasi oplever ofte kommunikationsvanskeligheder. De typiske kendetegn er: 

 • Har svært ved at finde eller sige ord
 • Bruger forkerte ord eller vendinger
 • Taler mere end sædvaneligt
 • Misforstår beskeder
 • Har svært ved at skrive, stave og/eller læse 

Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) tilbyder undervisning og rådgivning til borgere med afasi.

Hvad er undervisning til borgere med afasi?

Undervisning af borgere med afasi har fokus på at udvikle talen så optimalt så muligt. Du kan enten modtage individuel undervisning eller gruppeundervisning. 

Vi arbejder med at:

 • give indsigt i de sproglige vanskeligheder
 • forbedre den sproglige formåen
 • forbedre kommunikation 

I undervisningen bruger vi bl.a. billedmateriale, tekster, skriftlige opgaver og samtaleøvelser. Vi kan også inddrage kommunikationsstøttende materialer som kalender, billedordbog og computerprogrammer. Hvis der er brug for det, træner vi i brugen af tegn og tydeligt kropsprog. 

Undervisningen foregår som udgangspunkt i IKHs lokaler i Aarhus, Randers, Silkeborg og Skanderborg. I særlige tilfælde kan undervisning også foregå i hjemmet eller på lokalcentre. 

Hvordan foregår processen før, under og efter? 

Når IKH har modtaget en bevilling, gennemfører en talepædagog så hurtigt som muligt en undersøgelse for at vurdere, hvilket tilbud som er relevant for borgeren. 

Undersøgelsen vil have fokus på: 

 • Forståelse for talt sprog
 • Evne til at formulere sig
 • Benævnelse af genstande og billeder
 • Læse- og stavefærdigheder

Hvis undersøgelsen viser, at der er brug for kompenserende specialundervisning eller vejledning, anbefaler vi det ved en indstillingen til kommunen, som har visitationsretten.

Når IKH har modtaget en bevilling, tilbydes et undervisningsforløb så hurtigt som muligt.

Sådan får du hjælp til borgere med afasi

Du skal udfylde visitationsskemaet og underskrive samtykkeerklæringen og sende det til os via sikkermail: IKH@ps.rm.dk

Når vi har modtaget et udfyldt skema vurderer vi, hvad du har brug for. Vi kontakter dig og aftaler det nærmere forløb.

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til os på 7847 93 00 alle hverdage mellem 8.00 og 12.00.