På IKH har vi udviklet "Kommunikation for Livet", som er et struktureret brobygningstilbud, der faciliterer overgangen fra den kommunikative rehabilitering til borgerens mestring af hverdagen og livet med afasi. 

Idéen bag tilbuddet er at oplære frivillige til at lede en samtalegruppe for mennesker med afasi. De frivillige underviser ikke, men er tovholdere i samtalegruppen. De frivillige bliver grundigt oplært og superviseres undervejs af logopæder fra IKH for at sikre samtaler med relevans og mening.

Målet med samtalegrupperne er, at deltagerne træner og vedligeholder det de har lært i rehabiliteringen og derved forhåbentlig undgår at blive henvist til et logopædforløb igen.

De frivillige anvender bl.a. SCA-metoden og redskaber til at skabe strukturerede rammer for samtaler, som giver mennesker med afasi mulighed for at deltage aktivt – trods afasien, og derved fastholde de kommunikative færdigheder, de har lært gennem deres rehabilitering

Læs artikel bragt i fagbladet Dansk Audiologopædi december 2018

Sådan foregår Kommunikation for Livet

I Kommunikation for Livet bliver frivillige oplært af IKHs medarbejdere til selv at kunne lede samtalegrupper for mennesker med afasi. Implementeringen foregår over ca. 1/2 år i et samarbejde mellem logopæder fra IKH og kommunen. 

Et implementeringsmodul for Kommunikation for Livet indeholder:

 • Drejebog og hjælp til udvælgelse af deltagere og hvervning af frivillige. 
 • Grundkursus for frivillige i SCA-metoden og Kommunikation for Livets samtalekoncept. 
 • Opfølgningskursus for frivillige (ca. 4 uger efter opstart). 
 • Kursus for pårørende om afasi, SCA-metoden og samtalekonceptet. 
 • Samtalegrupper for mennesker med afasi. Gruppen mødes 2½ time om ugen i 16-20 uger.
 • Opfølgning i samarbejde mellem borgere, frivilligorganisation, IKH og kommunen.

Herefter vil samtalegruppen kunne fortsætte i frivilligregi med de frivillige som tovholdere. De frivillige har fået udleveret en udførlig drejebog med nødvendige materialer og skabeloner til varetagelse af gruppen. De frivillige har fået kursus i SCA-metoden og i Kommunikation for Livet samtalekonceptet.

Se detaljeret gennemgang af konceptet samt de materialer, som bliver udleveret i forbindelse med det.

Hvem kan deltage?

Vi anbefaler, at kommunen tilbyder Kommunikation for Livet i forlængelse af afsluttet logopædisk undervisning (rehabiliteringsforløbet), men det er erfaringen, at også mennesker, som har levet med afasi i mange år, kan have stort udbytte af at deltage i samtalegrupperne. 

Hvad får I som kommune ud af det?

I får et meningsfuldt aktivitetstilbud målrettet mennesker med afasi, som primært er drevet af frivillige. Et tilbud, som fastholder og fortsat udvikler de opnåede kommunikationsfærdigheder og giver dem mulighed for at samtale med ligesindede.

For mennesker med afasi modvirker deltagelse i samtalegrupperne kendte risikofaktorer, som social isolation og ensomhed, ligesom de kommunikative kompetencer, der er opnået i rehabiliteringsforløbet, vedligeholdes og videreudvikles. Derved kan Kommunikation for Livet gøre behovet for genhenvisning til logopædisk undervisning mindre.

Det har vist sig, at frivillige med den rette oplæring og støtte både har lyst og kompetencer til at facilitere samtalegrupper for mennesker med afasi, og at samtalegrupperne kan have en positiv indflydelse på både livskvalitet og kommunikativ formåen hos mennesker med afasi.

Hvem møder man?

Kommunikation for Livet bliver implementeret af SCA-certificerede logopæder fra IKH, der har udviklet Kommunikation for Livet og som har mange års erfaring med undervisning af borgere, deres pårørende og de fagpersoner, der omgiver dem.

Økonomi

Når I køber Kommunikation for Livet får I:

 • Drejebog og hjælp til udvælgelse af deltagere og hvervning af frivillige. 
 • Grundkursus for frivillige i SCA-metoden og Kommunikation for Livets samtalekoncept. 
 • Opfølgningskursus for frivillige (ca. 4 uger efter opstart). 
 • Kursus for pårørende om afasi, SCA-metoden og samtalekonceptet. 
 • Samtalegrupper for mennesker med afasi. Gruppen mødes 2½ time om ugen i 16-20 uger.
 • Opfølgning i samarbejde mellem borgere, frivilligorganisation, IKH og kommunen.

Pris udregnes efter antal timer i forhold til antal frivillige, der uddannes, samt forberedelse og opfølgning.