Hvis dit barn er i bøjlebehandling og får behov for nødbehandling, kan du prøve at tage kontakt til den kommunale børnetandpleje, som mange steder har nødbehandling. Alternativt kan du afhjælpe problemet ved at klippe det af, som generer. Hvis du benytter privat praktiserende tandlæge, skal du være opmærksom på, at ganespalteafdelingen IKKE dækker udgifter til nødbehandling. 

Hvis du selv er i behandling og får behov for nødbehandling, kan du tage kontakt til egen tandlæge eller tandlægevagten. Bemærk at ganespalteafdelingen IKKE dækker udgifter til nødbehandling.