Livstruende sygdom påvirker ikke kun det syge barn. Hele familien kommer under pres både praktisk og følelsesmæssigt. FamilieFOKUS er et familiecentreret psykosocialt tilbud udviklet af IKH til gavn for alvorligt syge børn og deres familier. Det er et landsdækkende tilbud finansieret af Sundhedsstyrelsen.

Et FamilieFOKUS forløb kan bl.a. bestå af et aflastende ophold for hele familien eller et forløb i familiens hjem. Familierne får også mulighed for at deltage i netværkskurser, hvor de kan møde andre familier, der befinder sig i lignende situationer.

En ny rapport viser, at forældrene oplever en signifikant forbedring af deres livskvalitet fra før til efter, de har deltaget i FamilieFOKUS. Det er især afgørende for familierne, at indsatsen er tværfaglig, fleksibel og individuelt tilrettelagt, samt at de møder fagpersoner, som arbejder anerkendende med blik for familiernes ressourcer. 

Her kan du læse evalueringen af projekt FamilieFOKUS


Link til evaluering af projekt FamilieFOKUS