Vi giver støtte og rådgivning med fokus på lindring og aflastning for hele familien. I får værktøjer til at mestre en hverdag, hvor indlæggelser, ambulatoriebesøg og kontinuerlig kontakt med sundhedspersonale og kommune kan fylde meget. 

FamilieFOKUS er målrettet hele familiens behov, trivsel og mestring og består af flere kortvarige indsatser. I har mulighed for at få mere end et forløb.

FamilieFOKUS forskellige forløb - samme fokus

Et FamilieFOKUS forløb kan bestå af et familieophold eller et forløb i hjemmet suppleret med et netværkskursus, hvor I får mulighed for at møde andre familier. I bliver tilbudt det forløb, der passer bedst til jeres familie

Familieophold

Familieophold er et tilbud om aflastende og lindrende ophold væk fra hjemmet. Det er tænkt som et pusterum for jer som familie, hvor I kan lade batterierne op. Opholdet varer i fire dage.

På opholdene er der mulighed for døgnbemanding af sundhedsfagligt personale.

I bliver tilbudt aflastning, støtte og rådgivende samtaler med relevante fagspecialister tilrettelagt ud fra jeres behov. På opholdene er fokus at give jer tid og rum til at foretage jer nogle af de ting, der ikke er plads til i hverdagen. Det kan være fælles aktiviteter for hele familien, alene-tid, tid med søskende eller voksentid.

I får også tilbudt støtte og rådgivning af vores sygeplejerske indenfor specifikke emner som medicinering og behandling.

Familieforløb i hjemmet

Familieforløb i hjemmet er et tilbud, hvor to fagpersoner besøger jer hjemme ved jer selv. I får besøg fire gange, men både besøgsdage og varighed af hvert besøg tilrettelægger vi efter jeres behov og situation. Indholdet retter sig mod jeres families trivsel samlet set. Det vil sige, at vi arbejder både med jeres behov som forældre samt barnets og eventuelle søskendes behov.

Tilbud om netværkskurser

Familiekurserne afholdes to gange årligt. Her kan familier, der er tilknyttet FamilieFOKUS møde andre familier. På netværkskurserne er aktiviteterne tilrettelagt henholdsvis for forældrene, det syge barn/den unge og søskende. Familiekurset forløber typisk over fire dage.

FamilieFOKUS modellen

Vi har udviklet en model med fem fokusområder, som danner baggrund i hele familiens behov. Formålet er at give jer et tilbud med udgangspunkt i jeres behov, og som kan hjælpe jer med at mestre den svære livsituation som I er i.

Fokus på barnet

Fokus på familiens trivsel

Fokus på sygdom og tab

Fokus på søskende og pårørende

Fokus på hjælpesystemer