Når et barn har en livstruende sygdom, er det ikke kun barnet, der bliver ramt. Hele familien kommer under pres, både følelsesmæssigt og praktisk, i forhold til at få hverdagen til at fungere.

Livstruende sygdom påvirker alle i familien, og det tærer på ressourcerne i parforholdet, hos søskende og i familiens øvrige netværk.

FamilieFOKUS er et landsdækkende gratis tilbud for hele familien. 

En barnehånd med røde negle på kanten af en krybbe

FamilieFOKUS målgruppen

FamilieFOKUS er for familier med børn og unge (0-18 år) med livstruende eller livsbegrænsende sygdom med komplekse symptomer af fysisk, psykisk, social eller åndelig/eksistentiel karakter.

Typisk er det:

  • Organsygdomme
  • Neurologiske lidelser
  • Sjældne sygdomme og handicap
  • Epilepsi
  • Erhvervet hjerneskade
  • Kræft.

Ring og få en aftale

FamilieFOKUS er et gratis tilbud til jer som familie. Ring til vores koordinator Hilde Skrudland på 40 40 93 73, og tal med hende om jeres situation, så hjælper hun jer videre. I kan også vælge at sende jeres telefonnummer til os, så ringer vi til jer.

Kontakt FamilieFOKUS

Når du sender denne formular til os, giver du samtidig FamilieFOKUS lov til at opbevare og behandle dine data. Det vil sige, at vi opbevarer dit telefonnummer, så vi kan ringe til dig.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at ringe til Hilde Skrudland 40 40 93 73.

De oplysninger, som du afgiver, bliver opbevaret i overensstemmelse med persondataforordningen. Læs IKHs persondatapolitik her.

Det kan vi hjælpe jer med i FamilieFOKUS

Vores indsatser er rettet mod hele familien. Når I har taget kontakt til os vurderer vi, om jeres familie er en del af vores målgruppe. Hvis I er i  målgruppen, inviterer vi jer til en indledende samtale, hvor vi i fællesskab afdækker jeres behov.

Til samtalen møder I to fagpersoner fra FamilieFOKUS teamet, hvoraf den ene vil være jeres tovholder.

Tilbuddet består af to forskellige forløb. Ud fra det vi har talt om, at I har behov for bliver I tilbudt det forløb, der passer bedst til jeres familie. Et FamilieFOKUS forløb kan bestå af:

  • Et aflastende ophold 
  • Et forløb i hjemmet, hvor FamilieFOKUS teamet kommer hjem til jer.

Derudover har I mulighed for at deltage i vores årlige netværkskurser, hvor I møder andre familier, der også har et barn eller en ugn med en livstruende sygdom. Læs mere her om indholdet på forløbene, og hvordan vi arbejder sammen med jer.

Efter endt forløb følger vi jer i en nærmere aftalt periode. I har også mulighed for at tage kontakt til jeres tovholder, hvis I har behov for mere hjælp.

FamilieFOKUS teamet - hvem møder I?

Det faste team består af ergoterapeuter, fysioterapeuter, musikterapeuter, psykologer, specialpædagogiske konsulenter og sygeplejersker. Alt efter jeres behov sammensætter vi et forløb, hvor mindst to faggrupper indgår.

Udover det faste team har vi også andre fagpersoner for eksempel læge, neuropsykolog, logopæd og speciallærer tilknyttet teamet.

Hvis vi skønner, at det vil være givtigt, har vi mulighed for at inddrage diætist, præst eller andre faggrupper i forløbet.