De fleste børn og unge, som får en erhvervet hjerneskade, kommer hurtigt hjem fra hospitalet til en hverdag, som ikke har forandret sig, selvom de har.

Barnet er ikke den samme person som før, og der er brug for informationer, vejledning og genoptræning på baggrund af en neuropsykologisk og neuropædagogisk udredning.

IKHs Neuroteam har den specialiserede viden og praktiske erfaring til at hjælpe barnet og familien videre på både kort og lang sigt. Vi kan hjælpe tidligere normalt fungerende børn og unge op til 18 år, som har fået en hjerneskade efter bl.a.:

 • Kranietraume (trafik-, sports- eller faldeulykker, kvæstelser efter fysisk vold, alvorlig hjernerystelse)
 • Sygdom (meningitis/hjernebetændelse, tumor/cancer, blødninger eller blodpropper)
 • Iltmangel (drukneulykker, hjertestop)
 • Forgiftning (medicin, kemikalier)

Vi hjælper også ikke diagnosticerede børn og unge med mistanke om kognitiv dysfunktion. 

Hvad er IKHs Neuroteam?

IKHs Neuroteam er et tværfagligt tilbud om udredning og rehabilitering af børn og unge, som har fået en moderat til svær hjerneskade. Neuroteamet består af højtspecialiserede fagfolk med indsigt i konsekvenserne efter en erhvervet hjerneskade.

Vi tilbyder en samlet intensiv udredning og rehabiliteringsindsats, hvor følgende fagpersoner kan deltage:

 • Neuropsykolog
 • Logopæd (talepædagog/neurolærer)
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Specialkonsulent
 • Musikterapeut

Hvordan foregår et udrednings- og rehabiliteringsforløb?

Udrednings- og rehabiliteringsforløbet hos IKHs Neuroteam bliver skræddersyet til det enkelte barn i samarbejde med kommunen.

Forløbet er modulopbygget og sammensætningen skal ses i samspil med eventuelle eksisterende kommunale tilbud på området.

Et typisk udrednings- og rehabiliteringsforløb vil bestå af:

 • genoptræning og undervisning
 • afklaring af skolegang
 • netværksmøder
 • rådgivning og samtaler

Tilbuddet kan foregå lokalt efter aftale i barnets nærmiljø og ligge i forlængelse af sygehusbehandlingen.

Sådan får du hjælp hos IKHs Neuroteam

Vi samarbejder med barnets kommune, som også bevilliger forløbet i overensstemmelse med genoptræningsplanen fra hospitalet og gældende lovgivning.

Kommunen kan bevilge undervisning/rehabilitering efter Folkeskoleloven om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand eller efter Serviceloven.

Er du i tvivl om Neuroteamet kan hjælpe dig, så er du velkommen til at kontakte Hanne Borlund Elgaard på telefon 78 47 94 04 på hverdage mellem 8.30-12.30.

Ingeborg Lysdal

Afdelingsleder
Specialrådgivningen

Afdelingsleder Ingeborg Lysdal

Tlf. 61 12 66 89