Specialrådgivningen på IKH arbejder med en lang række diagnoser, syndromer og problemstillinger indenfor området børn og unge med fysiske og psykiske handicaps.

Vi kan bl.a. hjælpe børn og unge med:

  • Arthrogryposis Multiplex Congenita
  • Cerebral parese
  • Downs og andre syndromer
  • Duchenne Erbs Parese
  • Motorisk usikre børn
  • Rygmarvsbrok
  • Generel udviklingsforsinkelser

Specialrådgivningen på IKH er et tværfagligt team, som består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeuter, specialpædagogiske konsulenter og psykologer. Vi har en familiecentret tilgang, hvor barnet og familiens behov vægtes højt.

Hvordan foregår et rehabiliterings- og træningsforløb?

Barnet skal have et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus (ambulant eller indlagt). Det er sygehuslægen, som laver genoptræningsplanen.

Genoptræningsplanen skal være skriftlig og skal angive, at du har brug for genoptræning enten på et alment eller specialiseret niveau.

Vi går typisk i gang med et forløb, når barnet bliver udskrevet fra sygehuset. Forløbet foregår på IKH og kan bl.a. bestå af:

  • undersøgelse og behandling
  • råd og vejledning til børn og deres forældre
  • råd og vejledning til eksterne samarbejdspartnere (fx dagtilbud)

Forløbene foregår i tæt samarbejde med børnelæger i Regionen.

Læs mere om genoptræning på IKH her (iPaper).

Sådan får du hjælp hos IKHs Specialrådgivning

Forløbene hos IKH foregår altid i samarbejde med den kommune, hvor barnet bor. Det er kommunen som betaler forløbet.

Hvis du har behov for hjælp til at få afklaret, om vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte Hanne Borlund Elgaard på telefon 7847 9404 alle hverdage mellem 8.30 og 12.30.

Du kan læse om vores arbejde med de enkelte diagnoser i boksene nedenunder.

Arthrogryposis Multiplex Congenita

Cerebral parese

Downs og andre syndromer

Duchenne Erbs Parese

Motorisk usikre børne

Rygmarvsbrok

Generel udviklingsforsinkelser

Ingeborg Lysdal

Afdelingsleder
Specialrådgivningen

Afdelingsleder Ingeborg Lysdal

Tlf. 61 12 66 89