Alle børn har brug for at udvikle sig gennem leg, bevægelse og daglige aktiviteter. Men børn med forsinket udvikling eller et motorisk handicap har brug for særlig opmærksomhed, behandling og træning for at udvikle sig.

Fysioterapeuterne på IKH har specialviden og erfaring indenfor børns sansemotoriske udvikling og rehabilitering.

Hvordan foregår et fysioterapeutisk forløb?

Forløbene har fokus på at fremme den motoriske læring og sansemotoriske udvikling. Vi arbejder bl.a. med at styrke balancen, koordination, muskelstyrke og -udholdenhed.

Træningen tilrettelægges som målrettede aktiviteter og lege, som barnet selv er aktiv deltager i.

Et typisk forløb hos fysioterapeuten kan bl.a. bestå af:

  • Undersøgelse med standardiserede tests og øvrige fysioterapeutiske undersøgelsesmetoder
  • Individuel eller gruppevis træning og behandling
  • Halliwick svømning
  • Bassinterapi
  • Styrke-/udholdenhedstræning
  • Vejledning og formidling af viden til forældre og nærmiljø
  • Løbende evaluering og justering af behandlingen i samarbejde med forældre

Forløbet kan foregå på IKH, i daginstitutioner, skole eller SFO.

Vi har et tæt samarbejde med de øvrige faggrupper på IKH og med neuropædiatere, ortopæd.kirurger samt bandagister.

Herudover samarbejder vi også med de kommunale sagsbehandlere, kommunale fysio- og ergoterapeuter, praktiserende fysioterapeuter, talepædagoger og psykologer i PPR, sundhedsplejersker, lærere og pædagoger.

Sådan får du hjælp af fysioterapeuten

Forløbene hos IKH foregår altid i samarbejde med den kommune, hvor barnet bor. Det er kommunen som betaler forløbet.

Hvis du har behov for hjælp til at få afklaret, om vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte Hanne Borlund Elgaard på telefon 7847 9404 alle hverdage mellem 8.30 og 12.30.

Ingeborg Lysdal

Afdelingsleder
Specialrådgivningen

Afdelingsleder Ingeborg Lysdal

Tlf. 61 12 66 89