IKHs tilbud om ergoterapi er rettet mod børn med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samt forældre og fagpersoner, der har eller arbejder med disse børn.

Ergoterapeuterne kan hjælpe børn, der har problemer med:

 • Finmotorik (herunder hånd-, mund- og øjenmotorik)
 • Daglige færdigheder og selvhjulpenhed (fx af- og påklædning, spise, tegne/skrive mm.)
 • Finde og huske metoder til at løse opgaver
 • Bruge sanserne (syn, følesans, hørelse, led- og muskelsans, bevægelsessans)
 • Førskolefærdigheder (perception)
 • Siddestilling

Hvordan foregår et ergoterapeutisk forløb?

Vi tilretter den ergoterapeutiske indsats med udgangspunkt i barnets særlige behov og i samarbejde med familien. Indsatsen kan være enten et intensivt forløb (ofte med ugentlig kontakt) eller et forløb som vejledning med længere intervaller.

Et typisk forløb hos ergoterapeuten kan bl.a. bestå af:

 • Undersøgelse og beskrivelse af barnets udvikling (primært indenfor finmotorik, sansemotorik, visuelle færdigheder og daglige færdigheder)
 • Individuel behandling tilrettelagt ud fra barnets behov
 • Vejledning til familien, daginstitutionen, dagpleje og skole
 • Vejledning omkring relevante hjælpemidler til barnet
 • Målsætning i samarbejde med familien
 • Mono- eller tværfaglige gruppetilbud på IKH
 • Møder med eksterne samarbejdspartnere
 • Afprøvning af tilpasninger og hjælpemidler

Den ergoterapeutiske indsats foregår primært på IKH, men kan også finde sted i hjemmet, i daginstitutionen, dagplejen eller i skolen.

Sådan får du hjælp af ergoterapeuten

Forløbene hos IKH foregår altid i samarbejde med den kommune, hvor barnet bor. Det er kommunen, som betaler forløbet.

Hvis du har behov for hjælp til at få afklaret, om vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte Hanne Borlund Elgaard på telefon 7847 9404 alle hverdage mellem 8.30 og 12.30.

Hvorfor ergoterapi til børn og unge med fysiske og psykiske handicap?

Barnet og den unge skal kunne deltage i de aktiviteter og fællesskaber, de synes er vigtige. Det er hovedmålet for ergoterapi. Ergoterapeuten arbejder derfor med børnenes og forældrenes egne ønsker og mål.

For børn og unge er det ofte at kunne lege, være på legeplads og i skolegård, at kunne klare sig selv med spisning, påklædning og andre hverdagsaktiviteter.

Den ergoterapeutiske indsats kan være en del af den samlede indsats fra teamet på IKH eller en individuel indsats indenfor nogle af de særlige, ergoterapeutiske arbejdsområder.

Ingeborg Lysdal

Afdelingsleder
Specialrådgivningen

Afdelingsleder Ingeborg Lysdal

Tlf. 61 12 66 89